Skip to main content

Verslag Algemene Ledenvergadering van 8 januari 2020

09 januari 2020

Op woensdag 8 januari jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van FNV Cabine plaats in het historische vakbondsmuseum “de Burcht van Berlage” in Amsterdam. Een grote groep leden woonde deze bijeenkomst bij. Op de agenda stonden de herverkiezing van (een deel van) het Dagelijks Bestuur en het cao onderhandelingsresultaat dat onlangs met KLM werd bereikt en waarover je vanaf zaterdag 11 januari kunt stemmen.

Dagelijks Bestuur (DB)Foto ALV 2

De zittingstermijnen van bestuursleden Dorien Visser en Damaris Soumokil liepen af. Zij stelden zich weer verkiesbaar en werden tijdens deze ALV bij acclamatie herkozen voor een periode van drie jaar. Het bestuur bestaat nu uit:

  • Peter Steinbach, voorzitter (Purser)
  • Huib den Ouden, secretaris (Purser)
  • Damaris Soumokil (éénbander)
  • Dorien Visser (Sr. Purser)
  • Annemiek van de Weg (éénbander)

 

Het DB zal zich, samen met de actieve leden van FNV Cabine, de komende jaren verder gaan inzetten voor de belangen van het korps. Met een goede vertegenwoordiging van de meeste functies, zal het DB vorm en uitvoering gaan geven aan het vakbondswerk waar de leden van FNV Cabine voor staan!

Cao onderhandelingsresultaat

Het onderhandelingsresultaat is uitgebreid aan de orde geweest, waarbij met name veel tekst en uitleg is gegeven over het duurzame inzetbaarheidsbudget. Omdat daar ook veel vragen over binnenkomen op onze helpdesk, hebben we een Q&A over het duurzame inzetbaarheidsbudget gemaakt die naar wij hopen eventuele onduidelijkheden zal wegnemen.

Positief advies

Wij leggen dit onderhandelingsresultaat positief voor aan onze leden. Vanaf zaterdag 11 januari 09.00 uur tot en met zondag 19 januari 23.59 uur vindt onze democratische online ledenraadpleging plaats. Op 20 januari worden alle stemmen gecontroleerd en wordt de uitslag bekendgemaakt.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk