Skip to main content

Overleg over uitvoering tijdelijke noodmaatregelen

23 april 2020

Op vrijdag 24 april, gaat de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine, samen met VNC, via video-conference in overleg met KLM over de uitvoering van de tijdelijke noodmaatregelen die specifiek voor cabine gelden. Prominent op de agenda staat het toekennen van de 7 extra aaneengesloten JV dagen in de zomerperiode.

Zorgvuldige uitwerking

In het principeakkoord dat we op 16 april overeen kwamen, staat de afspraak dat KLM, gezien de huidige situatie, voor het gehele cabinekorps 7 extra aaneengesloten JV dagen zal toekennen in de periode t/m 15 juli 2020. Deze komen ten laste van het winter JV 2020/2021. Sinds dit principeakkoord is gecommuniceerd, zijn er wat onduidelijkheden naar boven gekomen. Zo moeten er afspraken worden gemaakt over werknemers die ziek of zwanger zijn gedurende de toegewezen periode. Ook moeten we vastleggen, dat werknemers die kiezen voor de VVR, het opgenomen winterverlof krijgen kwijtgescholden. Deze uitvoeringsafspraken moeten eerst duidelijk op papier komen, voordat de uitvraag plaats kan vinden.

Data uitvraag nog onbekend

Iedereen kan zijn of haar voorkeur voor de 7 aangesloten dagen aangeven, zodat het verlof zoveel mogelijk wordt toegekend in de gewenste periode. Wanneer de uitvraag via het webformulier opengaat, is nu nog niet bekend. Het formulier zal 10 dagen openstaan, waarna KLM de toewijzing zal doen voor de periode t/m 15 juli 2020. De publicatie van het verlof vindt plaats in de week volgend op de sluitingsdatum. Gezien de bijzondere omstandigheden en urgentie van de afspraken, is de Partnerlink niet van toepassing. KLM verwacht dat zij, vanwege de lage productie, veelal aan de voorkeur van werknemers kan voldoen.

Zodra we de uitvoeringsafspraken met KLM zijn overeengekomen, brengen wij onze leden daarvan zo snel mogelijk op de hoogte.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk