Skip to main content

Kabinetsvoornemen: investeren in KLM met voorwaarden

25 april 2020

Vanavond maakte het kabinet tijdens een persconferentie het voornemen bekend om 2 tot 4 miljard euro te investeren in KLM via garanties en leningen. Het kabinet acht het voortbestaan van KLM van vitaal belang voor Nederland. Niet alleen is ons bedrijf één van de grootste werkgevers van ons land, het is ook een belangrijke schakel in de economie en daarmee een motor voor de (in)directe werkgelegenheid. Als KLM als dominosteen overeind blijft, blijven vele andere grote of kleine dominostenen ook overeind, aldus minister Wopke Hoekstra.

Voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt

Het kabinet verbindt wel voorwaarden aan de steun die KLM ontvangt. Omdat de kapitaalinjectie wordt gefinancierd uit belastinggeld, mag daar volgens het kabinet iets voor worden teruggevraagd. Een aantal onderwerpen zal de komende weken ook op de vakbondsagenda staan omdat die helaas onze arbeidsvoorwaarden zal treffen. Denk hierbij aan:

  • Winstbestemming. Het kabinet stelt dat bonussen, dividend en winstdeling niet kunnen worden uitgekeerd zolang de steun aan de onderneming nog niet is terugbetaald. Wij begrijpen deze opstelling deels: de winstdeling over 2019 zou al in april zijn uitbetaald en maakt onderdeel uit van onze cao en het corona-protocol. Daarmee is een eventuele voorwaarde over de winstdeling onderwerp van gesprek met de bonden;
  • ArbeidsvoorwaardenHet kabinet wil offers van het KLM personeel vragen, waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen. Minister Hoekstra sprak concreet over het management en de piloten.

Nog veel onduidelijk

FNV Cabine heeft veel vragen over de invulling van deze voorwaarden. Volgens Minister Hoekstra zal de uitvoering van de voorwaarden nog enkele weken in beslag nemen. Op dit moment heeft KLM nog geen enkel concreet voorstel bij de cabinebonden neergelegd. Eerder zijn wel al een aantal pijnlijke crisismaatregelen genomen:

  • Uitstel van de winstdelingsregeling naar oktober in het corona-akkoord voor heel KLM;
  • De inzet van 7 JV-dagen in de zomerperiode ten laste van het winterverlof in het akkoord voor cabine;
  • Het annuleren van basiscursussen en het niet verlengen van tijdelijke contracten door KLM.

Wij realiseren ons dat velen van jullie met een ongerust gevoel het weekend ingaan, ondanks de concrete toezegging van het kabinet om KLM financieel te ondersteunen. Ook wij hebben nog geen antwoorden op veel vragen, maar één ding staat als een paal boven water: FNV Cabine gaat voor het behoud van banen en voor herstel van het bedrijf.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl