Skip to main content

Detachering of indiensttreding bij KLC

08 juli 2020

In de afgelopen weken hebben we overleg gevoerd met KLM over instrumenten die kunnen bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van gedwongen ontslagen. Over één van deze instrumenten is overeenstemming bereikt: detachering bij KLC. Daarnaast biedt KLM CA’s de mogelijkheid aan om bij KLC in dienst te treden. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over beide mogelijkheden en de aandachtspunten die van belang zijn om een keuze te maken.

Eén jaar detachering

Vanaf de aankomende winterdienst ontstaat er een tekort aan CA’s bij KLC. Dat komt doordat de productie bij KLC naar verwachting sneller op het oude niveau zal komen, dan bij KLM. Daarnaast wordt er, vanuit cao-afspraken, vanaf begin volgend jaar een derde CA aan de bemanning toegevoegd op het nieuwe Embraer 195 toestel. Het betreft maximaal 137 fulltime arbeidsplaatsen die beschikbaar komen. Op basis van vrijwilligheid kunnen KLM CA’s ervoor kiezen om gedurende één jaar gedetacheerd te worden bij KLC als CA2, met behoud van hun KLM contract (salaris en senioriteit). Pursers en Sr. Pursers komen niet in aanmerking voor deze detachering, Er wordt gevlogen volgens de WRR en de vergoedingen van KLC. De deeltijdpercentages bij KLC wijken enigszins af. Collega’s vliegen bij KLC hetzelfde percentage als bij KLM. Collega’s met een 67% dienstverband kunnen voor de duur van de detachering kiezen voor een 50% of 70% dienstverband.

Je blijft bij KLM in dienst

Gedurende de detachering blijf je in dienst van KLM en heb je precies dezelfde positie bij eventuele boventalligheid. Mocht er sprake zijn van boventalligheid tijdens de detachering, dan zal je ontslag echter op zijn vroegst ingaan ná het jaar detachering bij KLC. Deze detachering heeft als collectief effect dat gedurende dat jaar het KLM cabinekorps tijdelijk krimpt, wat leidt tot een tijdelijke beperking van boventalligheid. De opleiding die je omschoolt voor detachering start in de zomer, pas per half oktober word je ingezet. Tot die tijd blijf je inzetbaar voor KLM.

Indiensttreding bij KLC

KLM biedt CA’s ook de mogelijkheid om bij KLC in dienst te treden als CA2. FNV Cabine en KLM wilden dit mogelijk maken met behoud van het vaste contract. VNC heeft daar echter bezwaar tegen gemaakt. KLM heeft daarop besloten om in plaats daarvan een tijdelijk contract voor vijf jaar aan te bieden. Tevens hadden wij graag gezien dat CA’s die kiezen voor indiensttreding bij KLC hun ervaringsjaren zouden meenemen. Helaas is het niet gelukt om hier met drie partijen overeenstemming over te bereiken. Dit maakt het aanbod voor indiensttreding bij KLC in onze ogen een stuk minder aantrekkelijk. FNV Cabine had dit graag anders gezien.

Voorwaarden bij indiensttreding

De overgang van KLM naar KLC is met behoud van salaris, tot het maximumsalaris van KLC CA2. De bij KLM opgebouwde senioriteit wordt niet meegenomen naar KLC. Na indiensttreding gelden de bestaande afspraken bij KLC: vanaf 48 maanden doorstroming naar KLM als daar ruimte is, met behoud van de bij KLC opgebouwde senioriteit.

KLM organiseert een Yamjam sessie op donderdag 9 juli van 10 tot 11 uur waar je terecht kunt met je vragen over detachering en indiensttreding. Op Yammer is er een speciale groep opgericht die na 9 juli beschikbaar is voor iedereen van Inflight Services. Op de NewsApp vind je hierover meer informatie.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!