Skip to main content

Constructief en oplossingsgericht het overleg in

07 augustus 2020

De leden van FNV Cabine hebben in maart ingestemd met het corona protocol, waarin uitstel van de winstdeling 2019 is afgesproken van april naar oktober 2020. Dat is een groot, tijdelijk, offer met de omvang van bijna een maandsalaris. Tijdens de intensieve overlegperiode die zal starten vanaf half augustus, zal er worden onderhandeld over het voorkomen van gedwongen ontslagen, het sociaal plan en over arbeidsvoorwaarden. KLM zit in een grote crisis en FNV Cabine zal haar verantwoordelijkheid nemen om arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken die noodzakelijk zijn voor de toekomst van ons bedrijf en onze banen.

Geen deelafspraken

KLM heeft de bonden onlangs voorgesteld om de cao-loonsverhoging van 2,5% per 1 augustus uit te stellen voor alle KLM'ers. Dat voorstel doet de directie vooruitlopend op de komende onderhandelingen. FNV Cabine heeft KLM geïnformeerd dat wij aan het einde van het onderhandelingsproces een totaalpakket aan arbeidsvoorwaardelijke afspraken willen beoordelen. Daarna vragen wij onze leden via een ledenraadpleging om een oordeel over dat totaalpakket. Met het KLM-voorstel om nu alvast de 2,5% loonsverhoging uit te stellen, loopt het bedrijf op deze onderhandelingen vooruit. Dat willen wij niet.

Maandsalaris ontzien

FNV Cabine gaat met een constructieve en oplossingsgerichte houding het overleg in. Wij willen op zoek gaan naar arbeidsvoorwaardelijke mogelijkheden in de breedste zin, waarbij wij willen voorkomen dat maatregelen het vaste maandsalaris van onze leden raakt. Van dat maandsalaris betalen we immers allemaal onze vaste lasten, die alleen maar verder zullen stijgen. Overleg over het versoberen van arbeidsvoorwaarden is nooit leuk, maar gezien de crisis waar ons bedrijf zich in bevindt wel noodzakelijk. Zoals altijd stemmen alle leden van FNV Cabine uiteindelijk over de uitkomst van de onderhandelingen met KLM.

Relatie arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid

FNV Cabine heeft KLM laten weten dat wij een relatie zien tussen arbeidsvoorwaardelijke consequenties en werkgelegenheid. We gaan niet akkoord met een tijdelijk arbeidsvoorwaardelijk offer als er daarnaast ook gedwongen ontslagen aan de orde zijn.

Gevolgen voor VVR

De loonsverhoging per 1 augustus heeft geen gevolgen voor de hoogte van de VVR. Die is namelijk gebaseerd op het maandsalaris van januari 2020. Wanneer de loonsverhoging zou worden uitgesteld, dan is dit wel nadelig voor de hoogte van de WW-uitkering van collega’s die vanaf 1 september met de VVR uit dienst gaan.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!