Skip to main content

KLM kiest voor ramkoers door eenzijdig besluit tot uitstel 2,5% loonsverhoging

13 augustus 2020

Vandaag, donderdag 13 augustus, heeft de KLM-directie ons overvallen met een mail waarin zij aankondigt om de -in onze cao vastgelegde- 2,5% loonsverhoging per 1 augustus, eenzijdig uit te stellen tot in ieder geval oktober. Nog voordat de bestuurders van de bonden werden ingelicht, ontving het voltallige personeel dit ingrijpende nieuws in een column van CEO Pieter Elbers. Ook de pers was meteen op de hoogte. FNV Cabine is geschokt over deze stap, waarmee KLM onrechtmatig een cao openbreekt en bovendien de samenwerking met de bonden op scherp zet.

Loonsverhoging maakt deel uit van totaalpakket

Eerder deze week werden alle bonden uitgenodigd voor een ad hoc overleg voor donderdag, 13 augustus. Uit deze uitnodiging bleek niet dat het een spoedberaad betrof. Wél zou Pieter Elbers de bedrijfssituatie toelichten. FNV Cabine heeft in eerste instantie gehoor gegeven aan dit plotseling ingelaste overleg. Toen bleek dat meerdere bonden niet aan dit verzoek konden voldoen, was het voorstel van KLM om met de wél aanwezige bonden te praten over uitstel van de 2,5% loonsverhoging per 1 augustus, zoals overeengekomen in de cao 2019-2022. Hierover hadden wij ons standpunt al gedeeld met KLM: loonsverhoging, of het uitstel ervan, is onderdeel van het totaalpakket aan maatregelen. Zonder instemming van onze leden hebben wij geen mandaat om zomaar af te wijken van gemaakte afspraken. Op de uitnodiging tot overleg met deze insteek zijn wij daarom niet ingegaan.

Begrip voor urgentie, onbegrip voor handelswijze

FNV Cabine heeft zich vanaf het begin van de coronacrisis constructief opgesteld en wij zijn altijd bereid tot overleg. Zo hebben wij dit ook duidelijk gecommuniceerd naar de directie. De ernst van de zaak beseffen wij wel degelijk en wij zien ook de noodzaak om snel stappen te zetten. Snelheid sluit zorgvuldigheid echter niet uit. Er stonden al onderhandelingsdata in onze agenda’s om gezamenlijk slagvaardig stappen te nemen.

Grote gezamenlijke verantwoordelijkheid

KLM en de bonden hebben een groot gezamenlijk belang: het voortbestaan van KLM. Verder hebben wij de plicht om tot het uiterste te gaan als het gaat om het behoud van werkgelegenheid en het opstellen van een goed sociaal plan. Dat vraagt om vertrouwen in elkaar. Wij betreuren het dat dan ook ten zeerste dat het overleg nu vooral gedomineerd wordt door onrust en wantrouwen. Dat is niet in het belang van het proces en niet in het belang van alle KLM'ers. Zodra wij meer achtergronden kennen over deze gang van zaken informeren wij jullie zo spoedig mogelijk.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!