Skip to main content

Update vervolgoverleg sociaal plan

05 september 2020

Gisteren, 4 september, zijn beide cabinebonden wederom in overleg gegaan met KLM over het sociaal plan. Het herstel van de luchtvaart is nog niet in zicht en als gevolg van de krimp bij KLM zijn er de komende jaren minder mensen nodig voor de productie. Daarom heeft een solide sociaal plan met heldere afspraken voor FNV Cabine de allerhoogste prioriteit.

KLM staat open voor inbreng FNV Cabine

De delegatie van FNV Cabine heeft suggesties gedaan ter verduidelijking van de structuur van KLM’s eerste voorstel voor het sociaal plan. Het sociaal plan moet voor de komende jaren van onzekerheid en krimp heldere afspraken bevatten, waaraan alle werknemers hun rechten kunnen ontlenen. De delegatie van KLM heeft als reactie gegeven dat zij onze voorstellen logisch vindt en de structuur van het plan langs deze lijn zal aanscherpen. Ook staat men open voor een groot deel van onze voorstellen voor vrijwillige instrumenten om boventalligheid te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Een gedeeltelijke vrijwillige vertrekregeling (deeltijd VVR): een structurele verlaging van het contractpercentage tegen een eenmalige vergoeding;
  • Het opnieuw openstellen van een VVR, de voorwaarden behorende bij deze VVR zijn nog niet uitgewerkt;
  • Het verruimen van de permanente deeltijdregeling voorafgaand aan pensioen;
  • Detachering binnen de KLM-groep;
  • Definitieve overstap naar andere sectoren met vertrekvergoeding.

Nog stevige onderhandelingen over goed vangnet

Tijdens het overleg gisteren hebben KLM en FNV Cabine stappen gezet. Deze gaan over de structuur van het sociaal plan en over de afspraken omtrent vrijwillige instrumenten. We lijken elkaar daarin stapsgewijs te naderen. Over de afspraken die gelden wanneer werknemers boventallig worden, liggen KLM en FNV Cabine echter nog ver uit elkaar. Het is aan KLM en de cabinebonden om tot een goed sociaal vangnet te komen dat boven het wettelijke minimum ligt. Dit vangnet omvat wat ons betreft een passende financiële vergoeding en ook een van werk naar werk traject dat échte kansen biedt. Omdat wij boventalligheid de komende jaren niet kunnen uitsluiten, vinden wij het essentieel om overeenstemming te bereiken over het niveau van de financiële vergoeding en een gedegen van werk naar werk traject. Daar zijn we voorlopig nog niet uit.

Vragen? Neem deel aan het webinar

Ook 9 september om 11.00 uur is er weer een FNV Cabine webinar exclusief voor leden. Aanmelden kan via info@fnvcabine.nl. Tijdens het webinar praten we je bij over de laatste stand van zaken en kun je al je vragen stellen over het sociaal plan.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FNV Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!