Skip to main content

Sociaal plan cabine en KLM-brede bijdrage in arbeidsvoorwaarden

02 oktober 2020

In de vroege ochtend van 1 oktober brachten wij naar buiten dat beide cabinebonden op de valreep overeenstemming hebben bereikt aan de onderhandelingstafel. Vandaag delen wij wat er op hoofdlijnen is afgesproken. Dit betreft afspraken over het sociaal plan en over de tijdelijke versobering van arbeidsvoorwaarden als voorwaarde voor overheidssteun. De KLM-brede afspraken voor de tijdelijke bijdrage zijn gemaakt onder voorbehoud. Verbeteringen bij andere domeinen, gelden ook voor cabine. Wij begrijpen dat jullie zo snel mogelijk de volledige protocollen willen beoordelen. We verwachten de protocollen eind  volgende week volledig te hebben uitgewerkt. Deze delen wij dan zo snel mogelijk via onze nieuwsbrief.

Sociaal plan op hoofdlijnen

Na lang onderhandelen is er een sociaal plan tot stand gekomen dat wij gezien de moeilijke situatie van KLM als goed beoordelen. Een groot deel van onze inzet is in het sociaal plan gerealiseerd. Onze voorstellen voor non-actief en deeltijd met WW-garantie heeft KLM helaas niet willen overnemen. Wanneer er bij cabine in de periode vanaf 1 oktober 2020 tot en met 2024 boventalligheid dreigt als gevolg van reorganisaties, zullen er drie fases worden doorlopen:

  • Fase 1 – afspraken voor het beperken van boventalligheid

Boventalligheid wordt zoveel mogelijk voorkomen door de volgende instrumenten in te zetten: detachering binnen de KLM-groep (zoals naar KLC), een definitieve overstap naar andere sectoren, het openzetten van de volledige VVR, een variant van deeltijd VVR en het verruimen van deeltijd voor pensioen vanaf 50 jaar.

  • Fase 2 – afspraken bij boventalligheid

Als er ondanks de inzet van fase 1 boventalligheid aan de orde is, blijven alle boventallige collega’s 6 maanden lang in dienst van KLM. In deze periode worden zij vrijgesteld van werkzaamheden en waar mogelijk bemiddeld naar ander werk. Dit minimum is gunstig voor collega’s met een kort dienstverband. Voor collega’s ouder dan 55 jaar wordt de bemiddeling verlengd met 3 maanden buiten het KLM dienstverband.

Bij uitdiensttreding wordt daarnaast een beëindigingsvergoeding uitgekeerd van maximaal 18 maandsalarissen. De hoogte wordt bepaald door voor de eerste 10 dienstjaren 0,5 maandsalaris per dienstjaar en vanaf het 11e dienstjaar 1 maandsalaris per jaar bij elkaar op te tellen. Boventallig verklaarde collega’s kunnen (een deel van de) vergoeding inzetten voor verlenging van de bemiddeling in dienst van KLM.

  • Fase 3 – terugkeerafspraken

Vanaf het moment van uitdiensttreding bij boventalligheid in fase 2, geldt een terugkeerafspraak voor de periode van vijf jaar in de oorspronkelijke functie met behoud van arbeidsvoorwaarden. Collega’s met een vast contract gaan voor op de herindiensttreding van jaarcontractanten. Bij de uitwerking van het protocol gaan wij inzetten op verbetering van de terugkeerafspraak voor de jaarcontractanten.

Arbeidsvoorwaarden op hoofdlijnen

KLM heeft aan de onderhandelingstafel de overheidsvoorwaarden voor de lening als uitgangspunt genomen. FNV Cabine vindt het reëel dat er in deze crisistijd tijdelijke versoberingen zijn. Het volgende is voor de periode tot en met 2022 afgesproken:

  • Er zal in deze periode geen cao-loonsverhoging (2 keer 2,5%) worden toegekend, alle werknemers behouden wel het recht hierop.
  • De KLM'ers met een salaris tot modaal, dat zijn bij cabine zo’n 1.000 CA’s in het loongebouw 2014, ontvangen voor de gemiste loonsverhoging van augustus 2021 een toeslag.
  • Voor de KLM'ers die minder dan 1,5 keer modaal verdienen, dit zijn alle CA’s en een deel van de Pursers, zal KLM bij het Ministerie van Financiën bepleiten dat aan hen de eerste helft van de winstuitkering 2019 wordt uitbetaald in 2020 en de tweede helft in 2021.
  • Voor de KLM'ers vanaf 1,5 keer modaal geldt dat zij een hogere tijdelijke bijdrage leveren, waarbij het maandsalaris in stand blijft. Eventuele stappen in het loongebouw worden wel gezet. Dit betekent dat, afhankelijk van de hoogte van het inkomen, zij afzien van de winstuitkering 2019, DI-budget, eindejaarsuitkering en/of vakantiegeld.

Webinar voor extra informatie

Er speelt nu zo veel dat wij begrijpen dat jullie je afvragen wat de precieze gevolgen zijn voor je persoonlijke situatie. Toch doen we nog een beroep op ieders geduld, totdat wij de protocollen uitgewerkt hebben. Alle belangrijke informatie delen wij via nieuwsbrieven. Ook de link voor de ledenraadpleging van later deze maand wordt straks via dit kanaal gedeeld. Mocht je de nieuwsbrief (nog) niet ontvangen in je mail, meld je daar dan alsnog voor aan via de website. Als extra service organiseren wij wekelijks een interactief webinar. Het eerstvolgende webinar is woensdag 7 oktober, om 11.00 uur. Deelname is exclusief voor leden, aanmelden kan via info@fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!