Skip to main content

Overweldigende stem voor het sociaal plan

23 november 2020

De uitslag van de ledenraadpleging over het sociaal plan is overweldigend, 99,6 procent van de uitgebrachte stemmen was positief. Tot op heden was er geen sociaal plan voor KLM cabinepersoneel en golden slechts minimale wettelijke afspraken. Door deze uitslag zijn de afspraken in het sociaal plan definitief vastgesteld; instrumenten om boventalligheid te beperken, een sociaal vangnet bij boventalligheid en een terugkeergarantie voor een periode van vijf jaar. Tijdens onze webinars hebben leden veel vragen gesteld over de adviesaanvraag en de aanwijsmethodiek bij boventalligheid. In deze nieuwsbrief geven we graag een toelichting op deze twee onderwerpen.

Adviesaanvraag Inflight Services

In de huidige adviesaanvraag, zoals ingediend bij de ondernemingsraad en de cabinebonden, gaat de directie uit van een krimp van 1.200 FTE (voltijdsbanen). Dit aantal is al behoorlijk opgevangen doordat er uitstroom is via de VVR, door pensioneringen, door detachering naar KLC, door het niet verlengen van jaarcontracten en door het niet vervangen van aflopende ACC-contracten. De KLM directie neemt na de advisering een definitief besluit. Als er op dat moment sprake is van dreigende boventalligheid, start het sociaal plan fase 1. Ook bij eventuele nieuwe adviesaanvragen door negatief bijgestelde productieverwachtingen, zal tot en met het jaar 2024 het sociaal plan van fase 1 tot en met fase 3 van toepassing zijn.

Aanwijsmethodiek bij boventalligheid

Zoals bekend vindt FNV Cabine het wettelijke afspiegelingsbeginsel niet passend bij de voor cabinepersoneel geldende promotiesystematiek. Doordat senioriteit in de functie een vereiste is om promotie te kunnen maken, is er een sterke samenhang tussen de functie en de lengte van het dienstverband. Dit zijn, samen met leeftijd, de variabelen bij het afspiegelingsbeginsel. Wij willen graag samen met KLM en VNC verkennen hoe sterk de negatieve gevolgen van afspiegeling zijn en of er een andere objectieve methode is die meer recht doet aan het cabinekorps. VNC geeft aan op korte termijn te zullen bepalen of zij wel of niet wil overgaan tot het verkennen van alternatieve methoden. Op dit moment, zonder andere afspraken tussen KLM en de cabinebonden, is het wettelijke afspiegelingsbeginsel van toepassing. Dit zal alleen veranderen als uit een verkenning met KLM, FNV Cabine en VNC afspraken voortkomen over een andere aanwijsmethodiek. In dat geval zal deze methode uiteraard ter stemming worden voorgelegd aan de leden van FNV Cabine.

Neem deel aan het webinar

Iedere woensdag organiseren wij een webinar om leden te informeren over de laatste stand van zaken. Tijdens het webinar kun je al je vragen stellen, deze worden live of in de chat beantwoord. Op woensdag 25 november is de eerstvolgende webinar, dit keer zal het protocol arbeidsvoorwaarden centraal staan. De webinar gaat zoals altijd live om 10:30 uur en we starten om 11:00 uur. Collega’s kunnen zich aanmelden via deze link voor woensdag 25 november. Deelname is gratis en exclusief voor leden van FNV Cabine.

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

 Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk