Skip to main content

Nieuwe uitvraag detachering voor CA’s en Pursers

10 december 2020

In fase één van het Sociaal Plan is de mogelijkheid tot detachering opgenomen. Dit is één van de instrumenten om boventalligheid te voorkomen. Eerder dit jaar is er al een groep collega’s gedetacheerd bij KLC voor de duur van één jaar. Nu wordt er nogmaals een uitvraag voor detachering gedaan voor de duur van één jaar en voor de duur van drie jaar. Deze uitvraag geldt zowel voor CA’s als voor Pursers. 

Ondanks het animo voor de VVR-2-2020 is het nog niet gelukt om de dreigende boventalligheid helemaal op te lossen. Bij KLC lijkt er, onder andere door de komst van de Embraer 195, een tekort aan CA’s te ontstaan. Zonder uitbreiding van de detachering van KLM’ers zou KLC nieuwe mensen werven. Dit valt voor ons niet te rijmen met dreigende boventalligheid bij KLM. Dit maakt dat we positief zijn over de nu geboden opties voor detachering. Naast het openzetten van de nieuwe mogelijkheid, krijgen de mensen die al gedetacheerd zijn bij KLC ook de mogelijkheid hun detacheringsperiode met twee jaar te verlengen. Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt er toegewezen op basis van senioriteit. CA’s zullen in dat geval voorrang krijgen. 

Detachering bij KLC voor één jaar 

Mocht je besluiten te kiezen voor een detachering voor de duur van één jaar, dan word je voor een jaar tewerkgesteld als CA2 bij KLC. Gedurende dat jaar kun je nog steeds boventallig worden verklaard, mocht dat het geval zijn dan maak je eerst je jaar detachering af. Anders dan bij de vorige detacheringsronde is het nu ook mogelijk je contractpercentage tijdelijk gedurende de detachering naar beneden aan te passen. Je kunt werken in 100%, 90%, 80%, 70% of 50%. Het verder ophogen van je percentage behoort niet tot de mogelijkheden. Gedurende de detachering bij KLC behoud je je senioriteit, je tewerkstellingspercentage en je salaris bij KLM, je valt echter wel onder de voor KLC geldende afspraken over WRR, reiskosten en daggeld. 

Detachering bij KLC voor drie jaar 

Doordat er met alleen detacheringen voor één jaar in de toekomst een scheefgroei in functieopbouw ontstaat, is er vanuit KLC ook behoefte aan detacheringen voor een langere periode. Uitgangspunt hierbij is hetzelfde als bij de detachering voor één jaar. Hierbij gelden een aantal aanvullende afspraken, waardoor FNV Cabine ook deze optie als positief beoordeelt. Zo geldt bij deze detachering dat, ook als je gedurende deze periode boventallig wordt verklaard, je de volledige drie jaar kunt afmaken en dus verzekerd bent van werk. Als je kiest voor detachering voor de duur van drie jaar dan kun je gedurende de detachering ook solliciteren naar een nevenfunctie bij KLC zoals line-trainer of checker. Na 14 maanden kun je ook in aanmerking komen voor de functie van CA1 of Cabin Supervisor. Mocht het salaris wat bij die nieuwe functie hoort hoger zijn dan je KLM-salaris, dan krijg je het verschil uitbetaald als toeslag op je salaris. Mocht je voor zo’n toeslag in aanmerking komen dan behoud je deze toeslag bij terugkeer naar KLM totdat je KLM-salaris dit bedrag ingehaald heeft. 

Verlenging voor de reeds gedetacheerde KLM’ers 

De groep die nu gedetacheerd is bij KLC krijgt ook de mogelijkheid geboden de huidige detachering met twee jaar te verlengen. Ook voor hen geldt dan werkzekerheid voor de totale periode van drie jaar. Voor degenen die ervoor kiezen hun detachering te verlengen geldt ook de mogelijkheid hun percentage naar beneden toe aan te passen per 1 maart 2021. 

Wekelijks woensdag webinar 

Zoals jullie van ons gewend zijn geven wij op woensdag een webinar exclusief voor onze leden. Zo ook op woensdag 16 en woensdag 23 december. We verwelkomen je graag zodat we je uitgebreide achtergrondinformatie kunnen geven en je de gelegenheid kunnen bieden om LIVE vragen te stellen. Je kunt je aanmelden via deze link

Redactie FNV Cabine 

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk