Skip to main content

Animo voor driejarige detachering is cruciaal

15 december 2020

Op dinsdag 15 december is er gesproken over de dreigende boventalligheid en over de uitrol van fase 1 van het sociaal plan. FNV Cabine, KLM en VNC zetten alles op alles om de boventalligheid onder het cabinepersoneel zoveel mogelijk te beperken. Duidelijk is dat het animo voor de driejarige detachering naar KLC het verschil gaat maken tussen óf het vrijwillig oplossen van boventalligheid óf het mogelijk niet kunnen voorkomen van gedwongen ontslagen. We zien daarnaast dat de mogelijkheid tot detachering bij KLC voor een deel van het korps voor de komende jaren werk- en inkomenszekerheid biedt.

Gevolgen krimp en start sociaal plan

KLM zal in de loop van deze week de aantallen dreigende boventalligheid per functie bekend maken. Geen fijne boodschap, maar wel de duidelijkheid waar velen al tijden naar op zoek zijn. Er wordt minder gevlogen, wat automatisch leidt tot minder benodigde arbeidsplaatsen. Gelukkig is het aantal boventalligen kleiner dan de krimp van het cabinekorps. KLM en de vakbonden hebben goede afspraken gemaakt om gedwongen ontslagen te beperken. Het aantal dreigend boventalligen is fors teruggebracht door de VVR1, de VVR2, het niet verlengen van de jaarcontracten, het niet verlengen van ACC contracten, de uitstroom door pensioneringen en de eenjarige detachering bij KLC. We zijn er echter nog niet. Vanaf januari zullen daarom de overige instrumenten uit fase 1 van het sociaal plan worden opengesteld.

Driejarige detachering gaat het verschil maken

Bij KLC is de komende jaren in totaal ruimte voor 200 FTE (voltijdsarbeidsplaatsen), zo’n 260 cabinecollega’s. Voor het waarmaken van de KLC productie is het voor KLC noodzakelijk dat de helft hiervan, zo’n 100 FTE, voor een periode van drie jaar wordt gedetacheerd. Deze 130 collega’s zullen bij de huidige adviesaanvraag het verschil maken. Als het lukt om alle KLC detacheringen in te vullen, waarvan de helft voor een periode van drie jaar, dan zal er bij deze adviesaanvraag geen sprake zijn van gedwongen ontslagen. Wanneer het niet lukt om deze productieruimte bij KLC op te vullen met KLM collega’s, dan zal KLC deze benodigde arbeidsplaatsen op een andere manier moeten invullen, bijvoorbeeld door het aannemen van nieuwe mensen. Dit is niet uit te leggen in een tijd waarin, bij deze adviesaanvraag en wellicht ook in de toekomst, er sprake is van dreigende boventalligheid bij KLM.

Inschrijving detachering staat open

Op dit moment staat de uitvraag voor vrijwillige detachering bij KLC voor één of drie jaar open voor CA’s en voor Pursers. Ook de reeds bij KLC gedetacheerden kunnen zich aanmelden voor een tweejarige verlenging. In onze nieuwsbrief van 10 december kun je de details over de verschillende opties nalezen. Aanmelden voor de KLC detachering kan tot en met 24 december. Voordat de inschrijving sluit, zullen de aantallen dreigende boventalligheid per functie worden gecommuniceerd door KLM. Dit geeft duidelijkheid aan het korps en stelt iedereen in staat een betere afweging te maken.

Overleg over aanwijsmethode

Op dit moment geldt bij cabine het wettelijke afspiegelingsbeginsel om aan te wijzen wie boventallig zal worden verklaard, mocht dit aan de orde komen in fase 2 van het sociaal plan. FNV Cabine heeft eerder al aangeven graag met KLM en VNC te willen verkennen of er methoden zijn die beter passen bij het KLM cabinepersoneel. Dit vanwege het voor KLM cabine zo typerende senioriteitsprincipe. KLM heeft hier eerder al positief op gereageerd . Wij zijn verheugd dat ook VNC heeft bevestigd deel te willen nemen aan deze verkenning. We zullen hiertoe op korte termijn met KLM en VNC om tafel gaan. Indien uit deze verkenning een andere methode komt, dan zal deze uiteraard ter stemming worden voorgelegd aan de leden van FNV Cabine.

Webinar morgen en 23 december

We realiseren ons dat er veel informatie op jullie afkomt. De keuzes die fase 1 van het sociaal plan biedt zijn bepalend voor de toekomst van het bedrijf én voor jouw toekomst. Graag delen we meer achtergrondinformatie en stellen we je in de gelegenheid om LIVE al je vragen te stellen. Je bent van harte welkom bij één van onze woensdag webinars! Leden van FNV Cabine kunnen zich aanmelden via deze link

Redactie FNV Cabine

Ben jij nog geen lid van FVN Cabine of ken je collega’s die nog geen lid zijn? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk