• Home
  • 2022
  • Wat komt er op ons af in 2022?

Wat komt er op ons af in 2022?

20 januari 2022

Het nieuwe jaar is alweer niet zo nieuw meer en begon met een voelbare druk in de operatie. Tevens werden we verrast door de aankondiging dat Pieter Elbers na afloop van zijn huidige termijn niet aanblijft als CEO van KLM. Dit jaar loopt ook onze cao af op 28 februari. Graag delen we meer achtergrondinformatie over de huidige krapte in de productie en geven we je inzicht in het proces van cao-onderhandelingen. Tot slot delen we graag de links voor de webinars van 26 januari, 9 februari en 23 februari.

Operatie onder druk

Sinds de kerstperiode voelen we het allemaal; de operatie staat enorm onder druk. KLM gaf maanden geleden al aan dat tijdens de feestdagen en in het begin van de maand januari, krapte werd verwacht. Desondanks vond KLM het vanwege alle onzekerheid niet verantwoord om eerder dan april nieuwe instroom plaats te laten vinden. Het landelijk hoge ziekteverzuim en hoge aantal coronaquarantaines is ook bij KLM duidelijk merkbaar, hierdoor is het tekort aan cabine crew nog groter dan verwacht. Ook speelt mee dat er nog steeds wijzigende inreisrestricties zijn, waardoor het netwerk en dus de roosters veelvuldig worden aangepast. Wij denken waar mogelijk met KLM mee om tot oplossingen te komen in de operatie, het zoveel mogelijk intact laten van de roosters heeft hierbij prioriteit. We hebben geconstateerd dat er bij KLM onder alle druk ook roosters zijn ontstaan die niet aan de cao voldeden. Als jij vermoedt dat jouw rooster tijdens de kerstperiode mogelijk niet aan de cao voldeed, reageer dan op de NewsApp oproep van gisteren.

Pieter Elbers draagt het stokje over

Afgelopen week werden we verrast door het bericht dat Pieter Elbers na afloop van zijn tweede termijn het stokje zal overdragen aan een nog onbekende opvolg(st)er. Zoals velen van jullie zullen herkennen brengt dit bericht onzekerheid met zich mee over onze toekomst. Onze CEO, een KLM’er in hart en nieren, heeft altijd ‘als een bok op de haverkist’ de belangen van KLM beschermd en verdedigd binnen de groep. FNV Cabine gaat, samen met de zeven andere KLM bonden én de ondernemingsraad, in gesprek met de KLM directie over de toekomst van KLM en over onze werkgelegenheid.

Cao-onderhandelingen

De huidige KLM cao’s lopen allemaal tot en met 28 februari 2022. Daarnaast zijn er tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdragen per domein afgesproken. Deze lopen voor cabine- en grondpersoneel tot en met 31 december 2022 en voor de vliegers tot en met 28 februari a.s. Om te kunnen starten met de cao-onderhandelingen voor cabinepersoneel is het totaalplaatje aan afspraken in alle domeinen nodig, ook de invulling van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken met de vliegers. Wij laten ons niet nog een keer verrassen. Daarom hebben we KLM laten weten dat we pas starten met de cao-onderhandelingen wanneer de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage met de vliegers voor de rest van 2022 is afgesproken. Zolang er geen nieuwe cao is afgesloten, blijft ook na de looptijd de huidige cao van toepassing.

Nieuw cao-boekje

Samen met KLM en VNC wordt er hard gewerkt aan het actualiseren van de huidige cao. Dat houdt in dat het cao-boekje voor de periode 1 juni 2019 tot en met 28 februari 2022 binnenkort gereed is. Hierin staan alle afspraken die gemaakt zijn met KLM gedurende de looptijd, waaronder ook het Sociaal Plan en de Arbeidsvoorwaardelijke bijdrage.

Aankomende webinars

Ook dit jaar organiseren we regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om 26 januari, 9 februari of 23 februari deel te nemen en live al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 26 januari of deze aanmeldlink voor 9 en 23 februari.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief