• Home
  • 2022
  • Internationale en operationele ontwikkelingen

Internationale en operationele ontwikkelingen

29 maart 2022

“Never a dull moment” in het vakbondswerk bij KLM Cabine. Vorige week heeft de International Labour Organisation (ILO) aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse overheid naar aanleiding van de staatssteunvoorwaarden aan KLM. Tevens zijn we achter de schermen druk bezig met overleg over operationele zaken. In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste stand van zaken en nodigen we onze leden uit voor de FNV Cabine webinars. Het eerstvolgende webinar is morgenochtend.

Overheidsbemoeienis met onze cao

In de zomer van 2020 heeft de overheid in het steunpakket aan KLM ook een voorwaarde opgenomen over de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Wij hebben gedaan wat in de crisistijd nodig was en hebben afspraken gemaakt met KLM. Tegelijkertijd hebben we ons verzet tegen de ingreep van de overheid in onze cao. Vakbonden en werkgevers hebben immers vrijheid van collectieve onderhandeling. Wij hebben samen met andere KLM bonden overleg gehad op het ministerie van Financiën om ons ongenoegen te uiten over het inperken van de vrijheid van cao-onderhandelingen door de overheid. Ook is er vanuit FNV op landelijk niveau contact geweest met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het najaar van 2020 hebben we, net als VNV destijds, in eerste instantie niet onze handtekening gezet onder de ‘commitment clausule’, zodat we eerst extra afspraken konden maken met KLM over onze onderhandelingspositie.

International Labour Organisation

Twee grondbonden en de VNV hebben een klacht ingediend bij de International Labour Organisation (ILO). Meer specifiek bij de commissie die aanbevelingen doet aan overheden over de vrijheid van vereniging en de erkenning van het recht op collectieve onderhandeling. Deze commissie heeft aangegeven dat de overheid destijds bij het opleggen van arbeidsvoorwaardelijke voorwaarden de vakbonden had moeten raadplegen. Ook is de commissie scherp over de commitment clausule. Zij stelt dat de duur van de maatregelen strikt beperkt moet worden tot de periode van uitzonderlijke omstandigheden. Er zijn nu aanbevelingen gedaan aan de Nederlandse overheid, dat betekent echter niet dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage daarmee (direct) van de baan is. Wanneer er meer nieuws bekend is, brengen we jullie hier uiteraard van op de hoogte.

Operationeel overleg over NIC

Het is ons een doorn in het oog dat wanneer collega’s zich NIC (Niet Inzetbaar Corona) melden, hun hele rooster er meteen uit gaat. Dit is de reden dat we al een tijd in overleg zijn met KLM en VNC om te zorgen dat voortaan het rooster bij NIC-melding zoveel mogelijk in stand blijft. We zijn al een eind gevorderd met een nieuwe afspraak en KLM is druk bezig met de systeemaanpassingen die hiervoor nodig zijn. Naar verwachting is de pilot met aangepaste werkmethodiek op 1 april klaar om te worden geïmplementeerd. De pilot loopt drie maanden en wordt bij succes verlengd. Jullie worden hierover geïnformeerd via de KLM communicatiekanalen. Het doel van deze afspraak is meer rust en stabiliteit in de roosters te brengen bij NIC-meldingen.

Webinars

Ook de komende weken organiseren we weer regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om morgen woensdag 30 maart, woensdag 13 april of dinsdag 19 april deel te nemen en LIVE al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 30 maart of deze aanmeldlink voor 13 en 19 april.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief