Cabineoverleg 28 april 2022

29 april 2022

Op 28 april was er weer het maandelijkse cabineoverleg tussen KLM en de cabinebonden. Er is onder andere gesproken over instroom en promotie, de operationele uitdagingen op Schiphol, het salaris van de KLC gedetacheerden en de ervaringseis voor promotie. Voor alle achtergrondinformatie en aanvullende vragen, nodigen we alle leden van FNV Cabine uit voor één van onze webinars op 11 mei of 26 mei.

Instroom en promotie

De luchtvaart trekt aan en dat is merkbaar in het KLM netwerk. In totaal komen er dit jaar maar liefst 650 CA’s (opnieuw) in dienst bij Inflight Services, zijn er 96 promotieplaatsen voor Pursers en 48 voor Senior Pursers. Net voor de coronacrisis zijn er veel éénbanders doorgestroomd naar tweebander, daarom staat er voor dit jaar geen doorstroming van CA53 naar CA52 gepland.

Operationele uitdagingen Schiphol

We ondervinden het aan den lijve en de media staan er bol van; het is na de corona-periode weer als vanouds druk op Schiphol en door de tekorten zijn er lange wachtrijen voor de grote passagiersstromen. Hoewel de drukte op Schiphol als vanouds is, komt de personeelsbezetting nog niet in de buurt van de bezetting zoals deze pre-corona was. De gevolgen hiervan merken wij als cabinepersoneel ook. Zo wordt er door KLM bij de cabinebonden veelvuldig toestemming gevraagd voor WRR-overtredingen als gevolg van vertragingen. De tekorten zijn een breed probleem dat niet alleen speelt bij de KLM Grondorganisatie, maar ook bij bijvoorbeeld de beveiligers op Schiphol. De signalen van hoge werkdruk door tekort aan personeel, onaantrekkelijke contracten en slecht perspectief voor werknemers, zijn al langer bekend. Wij hebben KLM verzocht om ons mee te nemen in alle stappen die worden gezet om de ontstane situatie te normaliseren, binnen het bedrijf en in breder verband binnen de Luchthaven Schiphol.

Salaris KLC gedetacheerden

Op de agenda stond wederom het salaris voor de KLC gedetacheerden. We hebben afgesproken dat, wanneer het KLC salaris behorende bij de KLC functie hoger is dan het KLM salaris, gedetacheerden het KLC salaris ontvangen. We hebben niet afgesproken hoe het KLC salaris wordt bepaald. Wél is afgesproken dat werknemers hun KLM senioriteit behouden en daarnaast is het zo dat KLC-ers die doorstromen naar KLM, bij KLM instromen op de trede die zij bij KLC hadden. Tussen de cabinebonden en KLM is er discussie over hoe het KLC salaris moet worden bepaald. Voor ons is het logisch dat KLM-ers worden ingeschaald bij KLC o.b.v. hun KLM trede. Op deze manier krijgt een gedetacheerde nooit meer dan het KLC-salaris; de KLM-er en de KLC-er krijgen een gelijk salaris op basis van hun dienstjaren bij KLM of bij KLC.

Ervaringseis voor promotie

Vorige maand hebben wij tijdens het cabineoverleg aangekaart dat de in de cao vastgelegde ervaringseis voor CA’s en Pursers bij promotie, in een andere formulering op de KLM Portal terecht is gekomen. KLM heeft de tekst op ons verzoek aangepast. De cao-tekst is dat voor promotie tewerkstelling gedurende ten minste 36 maanden in de functie van steward(ess) resp. 6 maanden in de functie van Purser is vereist.

Mei webinars

Ook de komende weken organiseren we regelmatig webinars met achtergrondinformatie, uitsluitend voor leden van FNV Cabine. Je bent van harte welkom om woensdag 11 mei of donderdag 26 mei deel te nemen en live al je vragen te stellen. We gaan online om 10:30 uur en starten om 11:00 uur. Leden kunnen deelnemen via deze aanmeldlink voor 11 en 26 mei.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief