Skip to main content

Witte rook; cao-resultaat met goede afspraken voor iedereen!

31 oktober 2022

Vandaag hebben we goed nieuws te delen, na in totaal 5 onderhandelingsdagen sinds juli 2022 is er aan de onderhandelingstafel overeenstemming bereikt over een éénjarige cao vanaf 1 maart 2022. Het resultaat bevat goede inhoudelijke afspraken en goede loonsverhogingen, met plussen voor collega’s in iedere fase van hun carrière. Ten opzichte van juli dit jaar is de inflatie nog verder gestegen, waardoor wij KLM in september hebben opgeroepen tot een beter loonbod. Dat is na lang onderhandelen gelukt. Er zijn voor een cao van één jaar drie loonsverhogingen afgesproken; 2% met een minimum van 80 euro per oktober, 2% per januari 2023 en 2% met een minimum van 80 euro per maart 2023. Verder zijn er inhoudelijk goede afspraken gemaakt, ook voor beginnende CA’s! Wij zijn ook verheugd dat onze langgekoesterde wens voor de travelpartner deze cao-periode zal worden gerealiseerd. Het cao-protocol en de aanvullende afspraken worden nu op papier uitgewerkt en na afronding direct per nieuwsbrief gedeeld. We delen nu alvast wat deze afspraken in grote lijnen voor jou betekenen.

De leden bepalen

De onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine heeft zich aan de onderhandelingstafel tot het uiterste ingespannen om tot goede afspraken te komen. We informeren je nu over wat deze afspraken inhouden. Voor alle achtergrondinformatie ben je morgen ook van harte welkom bij ons webinar van 1 november. Als alle teksten rond zijn worden deze gedeeld en start de digitale ledenraadpleging, de stemlink versturen we per nieuwsbrief. Zo stemmen alle leden van FNV Cabine over het cao-protocol en de aanvullende afspraken, jullie bepalen of deze definitief worden vastgelegd in de cao.

Afspraken over koopkracht

  • 2% structurele loonsverhoging met een minimum van €80 per oktober 2022
  • 2% structurele loonsverhoging per januari 2023
  • 2% structurele loonsverhoging met een minimum van €80 per maart 2023
  • Verhoging van de reiskostenvergoeding van 8 cent naar 19 cent per kilometer per 1 oktober 2022, met behoud van de maximum reisafstand van 50 km enkele reis
  • Na afloop van de staatsgarantie krijgt iedereen 20% van de individueel geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage terug. Dit is 20% van de gemiste loonsverhogingen (2 x 2,5% uit de vorige cao), plus voor iedereen die ook uit andere elementen bijgedragen heeft 20% van deze geleverde bijdragen

Basiscursustoeslag en minimumverhoging

Er zitten voor iedereen plussen in dit cao-pakket, waar je ook staat in je carrière. Voor alle CA’s en de beginnende Pursers geldt dat door het minimumbedrag van twee keer 80 euro per maand, de loonsverhogingen procentueel hoger uitvallen. Voor startende CA’s zijn de loonsverhogingen in totaal ongeveer 9% in één jaar. Voor CA’s in het oude loongebouw die 10 jaar in dienst zijn en voor beginnende Pursers, bedraagt de loonsverhoging in totaal zo’n 7% in één jaar. Voor basiscursisten is afgesproken dat vanaf oktober ook de reiskostenvergoeding gaat gelden tijdens de cursusperiode. Ook wordt met terugwerkende kracht per 1 maart 2022 de cursustoelage verhoogd naar 1.500 euro bruto, dit wordt nabetaald voor nieuwe cabinecollega’s die dit jaar in dienst zijn gekomen.

Einde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

Voor de collega’s die boven het anderhalf modaal salaris uitkomen is in het cao-protocol afgesproken dat de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage stopt per 1 maart 2022. Ook hebben we op initiatief van FNV Cabine afgesproken dat de bijdrage in januari en februari 2022 alleen bestaat uit het afzien van de uitgestelde loonsverhogingen. Er wordt dus géén inhouding gedaan op de winstdeling, het DI-budget of de eindejaarsuitkering voor deze maanden. Als je je DI-budget 2022 hebt ingezet als bijdrage, dan ontvang je dat bedrag in december terug. Als je nog een deel van de winstdeling 2019 tegoed hebt, ontvang je dat bedrag ook in december. Tevens is vastgelegd dat 20% van de totaal geleverde bijdrage door KLM zal worden terugbetaald wanneer de staatsgarantie vervalt. Dit zal naar verwachting in de zomer van 2023 zijn, maar uiterlijk in juni 2025.

Overige cao-afspraken

  • KLM zal minimaal 50 CL-dagen per kalenderdag aanbieden, zodat er meer ruimte komt voor het korps om CL-dagen in te zetten
  • Er is een procesafspraak gemaakt dat KLM, FNV Cabine en VNC met elkaar in gesprek gaan over lange termijn thema’s. Dit doen we op basis van jouw wensen tot modernisering en vernieuwing. Bij de stemming over dit cao-resultaat vragen we je daarom ook om ideeën aan te dragen voor de langere termijn, waar we de komende periode over gaan praten.

Aanvullende afspraken

Er zijn ook een aantal afspraken gemaakt die niet in de cao terecht gaan komen, maar die wel onderdeel uitmaken van het totaalpakket en voor het KLM cabinepersoneel gaan gelden. De belangrijkste afspraken zijn:

  • In de cao-inzet van FNV staat al jarenlang de travelpartner, dit heeft nu geleid tot afspraken met KLM. Afgesproken is dat per 1 maart 2023 alle collega’s zonder geregistreerde partner een IPB travelpartner kunnen kiezen die met dezelfde rechten kan reizen als de geregistreerde partner
  • Voor collega’s die gebruik maken van XFA komt er een maandelijkse netto werknemersbijdrage van 125 euro (100% contract), 100 euro (80%), 84 euro (67%) of 63 euro (50%), waarbij kosteloos gebruik kan worden gemaakt van een parkeerplaats op Schiphol of in plaats daarvan een maandelijkse vergoeding van 32,90 euro netto door KLM wordt uitgekeerd wanneer er wordt afgezien van de parkeerplaats
  • Verlaging van het IPB-tarief op Europa van Z-medium naar Z-low voor onbepaalde tijd

Voor meer achtergrondinformatie zijn leden morgen vanaf 11.00 uur van harte welkom bij het 1 november webinar van FNV Cabine. Als de teksten rond zijn, zullen het cao-protocol en alle aanvullende afspraken transparant terug te lezen zijn op onze website. Daarna start de digitale ledenraadpleging, de stemlink versturen we per nieuwsbrief. Doe mee, denk mee en stem mee over jouw cao!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!