CAO en bijkomende afspraken

Een overzicht van de laatste protocollen:

 

Het protocol CAO 2019-2022 is nog niet in de cao-tekst verwerkt, zie voor de laatste cao-tekst:

 

Voor de geldende WRR regels verwijzen we naar my.klm.com