Voorzitter
  • CAO
  • Communicatie / Redactie
  • Contactpersoon ondernemingsraad
  • Contactpersoon groepscommissie 31
  • Anti Skid Groep
  • Platform Unruly Passengers

Dorien Visser

  • senior purser

In 1992 ben ik begonnen met vliegen bij KLM, ik heb alle functies doorlopen; éénbander, tweebander, assistent purser, europa-purser (voor het loopbaanbeleid), purser en sinds 2013 Senior Purser. Daarnaast heb ik 8 jaar gewerkt als neven functionaris bij wat nu de Service Hub heet (Cabin Flight Support). Sinds 2006 ben ik lid van FNV Cabine,  vanaf 2013 heb ik 8 jaar in de Groepscommissie gezeten voor FNV Cabine. Sinds 2018 zit ik in het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine. Het vakbondswerk geeft mij veel energie, ik zet me graag in voor mijn collega’s. Ik neem kennis mee van het verleden, van eerder gemaakte afspraken, van processen, spelers en verschillende afdelingen. Ik ga geen uitdaging uit de weg en laat me niet uit het veld slaan. Mijn kracht ligt vooral in communicatie, netwerken en het kunnen zien van het grote plaatje en gevolgen van besluiten op de langere termijn.

Als voorzitter van een team geweldige actieve leden en fijne medebestuurders zit ik de interne vergaderingen van FNV Cabine voor en presenteer ik onze webinars.

Ik vind het belangrijk dat we goede afspraken maken voor alle collega’s in alle functies  en dat we onze blik op de toekomst gericht houden. De ondersteuning en ervaring waar we een beroep op kunnen doen bij de landelijke FNV ervaar ik hierbij als enorm waardevol.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief