De ondernemingsraad overlegt met het management over KLM-brede onderwerpen.

Huib den Ouden

Functie: Purser
Democratisch, onafhankelijk en transparant. Dat zijn voor mij de steekwoorden die FNV Cabine typeren. Wij maken geen geheim van wat we willen. Wij gaan voor behoud van kwalitatief goede werkgelegenheid voor alle KLM-ers in alle functies als basis voor een evenwichtig bestaan met de juiste balans tussen werk en privé. Ik bewaak die kwaliteit persoonlijk via een krachtige stem in de Ondernemingsraad.

Peter Steinbach

Functie:Purser
Ik vlieg sinds 2004 en ben sinds 2008 purser. Door middel van mijn kennis, kunde en ervaring draag ik bij aan de continuïteit en het voortbestaan van een gezonde KLM. Ik zorg ervoor dat mijn stem als afgevaardigde van FNV Cabine bijdraagt aan een toekomstbestendig bedrijf!

Evelijn in ’t Veld

(plaatsvervanger)
Functie: Sr. Purser

Aan boord zie ik waar wij zo ontzettend goed in zijn. Creatief, betrokken, flexibel en oprecht spontaan, met hart voor de klant en trots op het bedrijf. Mijn inzet en passie in de OR zijn gericht op kwalitatief goed werk, gezond werk en plezier in het werk tot aan het pensioen op een veilig schip. All Aboard!

(plaatsvervanger)

Functie: Tweebander

Ik ben Constance Hage en vlieg sinds 1987 bij KLM, als tweebander in deeltijd. Ik ben lid van de Ondernemingsraad sinds 2010 en heb succesvol zitting genomen in een tweetal OR commissies. Medezeggenschap biedt ons als werknemers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het KLM beleid. Ondanks de spannende tijden van dit moment hebben we allemaal nog onze baan en dat willen wij graag zo houden.