Groepscommissie

Een overzicht van de FNV Cabine vertegenwoordigers in de groepscommissie

Dorien Visser

Functie: Sr. Purser
Daadkrachtig, goed geïnformeerd, recht door zee en maximaal aangehaakt op alle dossiers. Door een eerdere zittingstermijn in Groepscommissie 31 en vanuit mijn nevenfunctie bij Cabin Flight Support in het verleden, ken ik de weg binnen ons bedrijf. Kortom, met mijn ervaring en een doortastende houding zet ik me 100% in voor het korps!

PCCSC

Obet de Goede

Functie: Eénbander
Mijn naam is Obet de Goede en ik vlieg elf jaar als fulltime éénbander. De afgelopen twee jaar heb ik mij met veel plezier voor jullie ingezet in Groepscommissie 31. Er gebeurt momenteel veel bij KLM. Het bewaken van onze CAO en het maken van goede afspraken zijn daarbij essentieel.

CISTCCUCBD

Marijke Vié-Poortvliet

Functie: Sr. Purser
Voor, door en met jullie bewaken wij in Groepscommissie 31 onze arbeidsvoorwaarden, de CAO. Aan uitdagingen op dat vlak momenteel geen gebrek! Sinds zes jaar probeer ik onze belangen daar veilig te stellen. Aan boord ben ik een harde werker en in de Groepscommissie minstens zo fanatiek. Medezeggenschap, dat gaat over jou, over mij, over ons allemaal.

HODACOCrew CateringBD

Anne Uitgeest

Functie: Eénbander
Mijn naam is Anne Uitgeest, ik ben 26 jaar en vlieg bijna vijf jaar full time bij KLM. Vliegen is de mooiste baan die er is. In ons vak speelt Medezeggenschap een belangrijke rol. Met mijn jonge en frisse blik op het bedrijf zet ik mij ervoor in om tot goede afspraken en verbeteringen te komen, waardoor vliegen bij KLM in een 100% dienstverband tot aan het pensioen realistisch is en blijft.

PCVGWM

Anne van Doorn

Functie: Eénbander
Door mijn jarenlange ervaring als CA, en ook als medewerker Helpdesk bij FNV Cabine, weet ik dat goede arbeidsvoorwaarden essentieel zijn voor ons beroep. Door de vele en snelle ontwikkelingen binnen KLM is het een uitdaging om tegemoet te komen aan de wensen van het korps. Mijn kracht zit erin te luisteren en te signaleren wat er speelt en leeft bij jullie. Door mee te denken zet ik me bij Groepscommissie 31 in voor het behoud van een gezonde werkomgeving.

CISTBD