Onze werkwijze

birte nelenOnafhankelijke vakbondsbestuurder

FNV Cabine is een volledig onafhankelijke vakbond. Onze vakbondsbestuurder, Birte Nelen, die namens onze leden de cao-onderhandelingen voert, is in dienst van FNV Luchtvaart en dus niet verbonden aan KLM. Wij zien zo’n onafhankelijke positie als een vereiste om de belangen van onze leden goed te kunnen behartigen.

Actieve cabine collega's bij FNV Cabine

Cabine collega's geven samen met de vakbondsbestuurder Birte Nelen vorm aan het vakbondswerk voor het KLM cabinepersoneel. 

Je collega's van FNV Cabine,

Peter Steinbach, Huib den Ouden, Damaris Soumokil, Dorien Visser, Annemiek van de Weg, Patrick Pit, Ruud Horevoorts, Kim Jong, Arnaud Otte, Lotte Timmermans, Nancy Olvira, Xandra van der Velden, Anil Parsan, Ilse Berghmans, Adriana Correa, Marieke Zeijlemaker, Obet de Goede, Lars Bottema, Marijke Poortvliet, Constance Hage, Fabienne Schoesetters, Lydia Kramer, Frans Vos, Marlene Montagne, Ghannah van den Berg, Christine Nijkamp, Anne Uitgeest, Evelijn in 't Veld, Lisette Giesen en Stefan GeerlingsJe beslist zélf mee
Wij zijn een democratische vakbond. Onze leden hebben de laatste en belangrijkste stem bij voorstellen over de cao en andere overleg onderwerpen. Stemming gebeurt digitaal door middel van referenda. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Regelmatig wordt er gecommuniceerd met onze leden en om hun mening gevraagd. Met vragen en opmerkingen kunnen onze leden terecht bij onze email helpdesk die 24/7 bereikbaar is.

Brede maatschappelijke visies
Vanzelfsprekend zijn wij door onze actieve cabineleden thuis in de "cabinewereld", maar FNV Cabine is breder. Dat levert de deskundigheid op om arbeidsvoorwaarden met elkaar te kunnen vergelijken en zodoende ook een brede visie op maatschappelijke problemen. Dat werkt altijd in je voordeel.

Deskundigheid op diverse terreinen.
FNV Cabine beschikt over een groot aantal deskundigen, niet alleen op juridisch vlak, maar ook als het gaat om arbeidsomstandigheden, belastingen en financiëel advies.