Speerpunten FNV Cabine

FNV Cabine heeft sinds 2005 flink aan de weg getimmerd. We zijn continu alert op nieuwe ontwikkelingen. Dankzij onze deelname aan alle gebruikelijke overlegorganen van KLM en vakbonden kunnen wij onze invloed uitoefenen. Denk aan het cabineoverleg, het pensioenfondsbestuur, de cao-onderhandelingen, Groepscommissie 31 en de Ondernemingsraad. Dat heeft geleid tot een frisse wind door de decennialange monopolistische belangenbehartiging van het KLM Cabinepersoneel.

Speerpunten zijn geen statische gegevens, maar veranderen met de dynamiek van de inspraak. Aan de ene kant het effect van de inspraak bij het bedrijf en aan de andere kant de inspraak van de leden bij de totstandkoming van de speerpunten. Om die reden kunnen de speerpunten van vandaag volgende week achterhaald of anders gedefinieerd zijn. Om je toch een idee te geven waar we voor staan, hebben we een korte lijst samengesteld van de thema’s die spelen en waar wij ons enthousiast voor inzetten.

 • Een adequate aanpak van de als hoog ervaren werkdruk op Europa.
 • Meer invloed op werktijden en vrije tijd (denk bijvoorbeeld aan zeggenschap over dagen op je teller en invloed op vakantieplanning).
 • Gelijke verdeling van lusten en lasten. 
 • Het ontwikkelen van een levensfase bewust personeelsbeleid dat aansluit bij de realiteit voor jong en oud.
 • Het bewaken van een goede pensioenregeling nu we door vernieuwde wetgeving steeds langer moeten doorwerken.

Het zijn zaken die het hele cabinepersoneel aangaan, ongeacht functie of tewerkstellingspercentage. We zijn gebaat bij een gezond bedrijf, maar willen zelf ook graag gezond blijven. Bij alles wat we doen, is het uitgangspunt dat je onze baan tot aan je pensioen in een 100%-dienstverband op een gezonde manier moet kunnen blijven uitoefenen, ongeacht je functie. Deeltijdwerken is een keus. Je mag daar niet toe worden gedwongen omdat je te weinig rust krijgt om te herstellen van een vlucht of een cyclus.

FNV Cabine is democratisch, vernieuwend en eerlijk! Veel cabinecollega’s hebben zich al bij ons aangesloten. Goede redenen voor jou om ook lid te worden:

 • Professionele, onafhankelijke onderhandelaars/bestuurders en gemotiveerde actieve leden (allen collega's).
 • ALLE leden stemmen mee bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld bij cao-voorstellen en –akkoorden.
 • Indien daartoe aanleiding is, schuwt FNV Cabine actie niet. Een voorbeeld zijn de acties over -1 CA.
 • Solidariteit, transparantie en inspraak.
 • Gratis individuele rechtshulp voor arbeid en inkomen.
 • Voordelige aanvullende rechtsbijstandsverzekering.
 • Gratis belastinghulp op 500 plaatsen in Nederland.

Hoe meer leden, des te groter ons draagvlak en onze invloed. Word daarom lid van FNV Cabine, zodat we ook jouw stem vertegenwoordigen.

Meld je snel en gemakkelijk aan. Ga naar het online aanmeldingsformulier.

Je collega's van FNV Cabine,

Dorien Visser, Patrick Pit, Anne Uitgeest, Anil Parsan, Marieke Zeijlemaker, Peter Steinbach, Damaris Soumokil,  Ruud Horevoorts, Kim Jong, Arnaud Otte, Lotte Timmermans, Xandra van der Velden, Ilse Berghmans, Obet de Goede, Lars Bottema, Marijke Poortvliet, Fabienne Schoesetters, Lydia Kramer, Christine Nijkamp, Lisette Giesen, Stefan Geerlings, Tanja Breetveld, Laila Waterval, Regine van 't Hof, Annewies Jonker, Bette Ella Moerkercken van der Meulen, Jessica Vis, Gerhard Brijder