cao

cao

 • Hardere acties vanaf zondag 1 oktober!

  De leden van FNV Cabine stemden massaal tegen het cao-eindbod van KLM. Dit volgde op een eerdere afwijzing door de VNC ledenraad. Op 18 september haalde KLM haar eindbod van tafel. Tegelijkertijd weigert het bedrijf echter om de -1 CA maatregel terug te draaien en wordt deze maatregel als chantagemiddel ingezet bij de cao-onderhandelingen. Daarom hebben zowel FNV Cabine als VNC een ultimatum gesteld aan KLM. Daarin eisen beide bonden dat KLM de gehele -1 CA maatregel onvoorwaardelijk terugdraait per 1 oktober 2017. Het ultimatum liep tot vrijdag 29 september 12.00 uur. KLM is opnieuw niet ingegaan op onze eis, daarom voeren FNV Cabine en VNC vanaf zondag 1 oktober 2017 hardere acties.

 • Cabinebonden trekken streep in het zand: voorultimatum -1 CA

  Tijdens het laatste cao-overleg is door KLM aangegeven dat zij de -1 CA maatregel ook na 1 oktober in stand houden, vanwege de stand van zaken aan de cao-tafel. De cabinebonden hebben gezamenlijk een voorultimatum gesteld aan KLM met betrekking tot het onvoorwaardelijk terugdraaien van de -1 CA maatregel. Wij hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen en doen dan ook een klemmend beroep op KLM om de toezeggingen over het terugdraaien na te komen.

 • Actiedreiging: -1 CA niet van tafel

  Op 1 en 2 augustus zijn KLM, FNV Cabine en VNC bijeen geweest voor cao-onderhandelingen. Het waren de 13e en 14e dag van een lange reeks van formele overleggen, waaraan al een serie van verkennende sessies vooraf ging. FNV Cabine heeft zich deze twee dagen, op basis van onze vooruitstrevende cao-inzet, maximaal ingezet om te komen tot een gebalanceerd cao-akkoord. Helaas lijkt zo’n akkoord met KLM nog ver weg.

 • Cao-proces onder druk door bezuinigingsdrift KLM

  Op 19 en 20 juli zijn KLM, FNV Cabine en VNC bijeen geweest om de cao-onderhandelingen voort te zetten. De sfeer werd beheerst door de niet aflatende bezuinigingsdrang van KLM. Desondanks lijkt het bedrijf langzaam tot het besef te komen dat zij zich richting onze agenda zal moeten bewegen om tot een akkoord te komen.

 • Moment van de waarheid

  In een ultieme poging om tot een cao-akkoord te komen gaan KLM, FNV Cabine en VNC deze week opnieuw rond de tafel. De start van dit slotakkoord zal zijn op woensdag 19 en donderdag 20 juli aanstaande, met een eventuele uitloop naar de eerste week van augustus.

 • Ondanks voortgang stelt KLM terugdraaien -1 CA uit

  Op 5 en 6 juli jl. is er verder onderhandeld over een nieuwe cao. Ondanks maximale inspanningen van FNV Cabine om tot een akkoord te komen, heeft KLM besloten om het terugdraaien van de -1 CA maatregel met één maand uit te stellen. Dat is voor FNV Cabine onbegrijpelijk en zeer teleurstellend. De onwerkbare situatie aan boord blijft daardoor langer voortduren en het cao-proces wordt verder onder druk gezet.

 • Cao-onderhandelingen worden spannender

  Op 7, 8 en 9 juni zijn KLM en de bonden op Texel bijeengekomen voor het hervatten van de cao-onderhandelingen. Na een onrustige periode is het streven om met alle partijen tot gebalanceerde cao-afspraken te komen. FNV Cabine wil daarmee voortvarend aan de slag gaan.

 • Cao-onderhandelingen echt van start

  Op woensdag 7 juni zijn we gestart met een driedaagse onderhandelingssessie ten aanzien van de nieuwe cabine-cao. De delegatie onderhandelt op basis van een cao-inzet met ruim mandaat van de leden. De inzet bevat afspraken die zowel bijdragen aan de wensen van het korps als aan de toekomstbestendigheid van KLM. Het overeenkomen van win-win afspraken is de rode draad van onze cao-inzet.

 • Update cao: Leden geven mandaat voor inzet FNV Cabine

  Op 16 mei 2017 is de ledenraadpleging over de concept cao-inzet van FNV Cabine gesloten. Een meerderheid van onze leden die zijn stem uitbracht (79.2%) heeft zich uitgesproken vóór de concept cao-inzet. 20,8% stemde tegen. Met dit mandaat heeft de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine op 17 mei het overleg met KLM over de nieuwe cao voortgezet.

 • Cao-onderhandelingen van start

  Op vrijdag 12 mei jl. zijn de cao-onderhandelingen voor KLM Cabine in Zeist voorzichtig van start gegaan. Door middel van verkennende gesprekken is op constructieve wijze een begin gemaakt, met als doel uiteindelijk te komen tot een nieuwe cao die kan rekenen op gedragenheid bij alle partijen. De delegatie van FNV Cabine bestond uit Zakaria Boufangacha, Birte Nelen, Samira van Huychem, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

 • Stem óók mee over onze cao-inzet!

  FNV Cabine vraagt mandaat aan alle leden voor haar cao-inzet. In deze inzet zijn solidariteit, realisme en het behoud van kwaliteit in ons vliegende beroep als uitgangspunten genomen. Er is vooral nagedacht over afspraken die zowel bijdragen aan de wensen van KLM als aan de wensen die breed binnen het korps leven.

 • Cao: Zoektocht naar akkoord op hoofdlijnen

  Na de start van de cao-onderhandelingen op 18 december, zijn KLM en de bonden  op 15 en 16 januari bijeen geweest voor het hervatten van de gesprekken. Zoals we eerder al communiceerden verlangt KLM de komende vijf jaar flinke offers. In totaliteit is het bedrijf op zoek naar 700 miljoen euro tot het jaar 2020. Voor Inflight Services wil KLM deze besparingen vooral realiseren door het aanpakken van de WRR, het aanpassen van de cabinebemanning samenstelling, het inleveren van JV en het voortzetten van de zgn. “nullijn”.

 • Cao-onderhandelingen worden hervat

  Komende week zullen de cao-onderhandelingen bij KLM hervat worden. Omdat we nog heel veel vragen hebben over de bedrijfssituatie, zal onze CEO Pieter Elbers hier a.s. maandag op ingaan. Vervolgens zal er a.s. donderdag en vrijdag verder worden gesproken over de cao-voorstellen die partijen hebben gedaan. Het beloven complexe onderhandelingen te gaan worden, daar de inzetten en analyses over wat er zou moeten gebeuren enorm verschillen.

 • Inzet Cao-onderhandelingen 2015

  Dinsdag 16 december 2014 heeft FNV Cabine haar Cao-voorstellenbrief aan KLM verstuurd. FNV vertegenwoordigt collega’s in de cabine en bij de grondorganisatie en vormt daarmee de grootste partij tijdens de Cao-onderhandelingen met KLM. Enkele voorstellen gelden voor alle KLM’ers, andere zijn specifiek op grond- dan wel op cabinepersoneel gericht.

 • Cao gesprekken in teken van verslechteringen

  Op donderdag 18 december 2014 zijn de Cao-onderhandelingen gestart. KLM heeft haar wensenlijst kenbaar gemaakt, met als insteek dat de continuïteit van het  bedrijf centraal staat. Het bedrijf wil met de vakbonden afspraken  maken over het jaar 2015 (Flight Plan 2015). Daarnaast zouden er afspraken gemaakt moeten worden voor de lange termijn (Perform 2020). Alle voorstellen zijn verslechteringsvoorstellen die moeten leiden tot een besparing van 4% per jaar. Zie hieronder de letterlijke voorstelteksten.

 • De opmaat naar de Cao onderhandelingen

  De Cao bij KLM loopt per 31 december a.s. af. Dat betekent dat er binnenkort weer onderhandeld gaat worden over een nieuwe Cao. Het afsluiten daarvan zal, gezien de bedrijfssituatie en de houding van de KLM Directie,  wederom een complex geheel gaan worden.

 • Stem mee over de komende CAO-onderhandelingen

  De cao bij KLM loopt per 31 december a.s. af. Dat betekent dat er binnenkort weer onderhandeld gaat worden over een nieuwe cao. Het afsluiten van een nieuwe cao belooft,  gezien de bedrijfssituatie,  wederom een complex geheel te gaan worden. Langs deze weg brengen we graag het cao-stemformulier onder de aandacht waarmee je je wensen kunt aangeven voor de komende onderhandelingen. Daarnaast vernemen we graag van onze leden hoe er tegen de voorgestelde insteek wordt aangekeken.

 • Voortzetting invulling CAO Protocol

  Op 27 maart zijn KLM, FNV Cabine en de andere cabinebonden op Schiphol-Oost bijeen geweest om de gesprekken over een breed gedragen invulling van het CAO Protocol te hervatten. Namens FNV Cabine was de CAO delegatie aanwezig, bestaande uit bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

 • Overleg CAO in Noordwijk hervat

  Na de zgn. “explorerende” gesprekken in januari en februari van dit jaar om, in een gezamenlijke zoektocht met KLM en cabinebonden, te komen tot een breed gedragen oplossing zijn de onderhandelingen m.b.t. de loongebouwdiscussie op 19 en 20 maart hervat. Namens FNV Cabine was daarbij in Noordwijk de CAO onderhandelingsdelegatie aanwezig, bestaande uit onderhandelaar/bestuurder Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.