Skip to main content

In afwachting van....

30 december 2006

In afwachting van het antwoord van de KLM-directie op onze erkenningsaanvraag willen we van de gelegenheid gebruik maken om alle lezers van de website een prettige jaarwisseling te wensen. We hopen dat het nieuwe jaar je op alle vlakken veel geluk zal brengen.

Het afgelopen jaar is een belangrijk jaar geweest voor de Cabineafdeling van FNV Bondgenoten. Het ledenaantal is gegroeid van enkele tientallen naar enkele honderden door de inzet van actieve leden en bestuurders. Hieruit blijkt dat vele cabinecollega's met smart wachten op een slagvaardig en daadkrachtig alternatief. Een vakbond die waarde hecht aan het oordeel van al haar leden en die beschikt over ervaren vakbondsbestuurders/onderhandelaars. Een vakbond die, als het nodig is, een stap verder durft te gaan en solidariteit hoog in het vaandel heeft staan.

Binnen enkele dagen hopen wij een positieve reactie te ontvangen van de KLM. Dat zou betekenen dat wij, naast de VNC, kunnen deelnemen aan de CAO-onderhandelingen van 2007/2008. Op die manier kunnen wij direct invloed uitoefenen op arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Nu al is zeker dat wij met kandidaten komen voor de Ondernemingsraad en de Groepscommissie.

Het afgelopen jaar hebben wij, met de beperkte mogelijkheden die we hadden, niet stilgezeten. FNV Bondgenoten heeft onder andere de verhoogde werkdruk aangekaart bij de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat (IVW), die naar aanleiding daarvan een onderzoek is gestart. In verband met de gevoeligheid van de informatie (bijv. vliegveiligheid) moeten we in onze communicatie voorzichtigheid betrachten. Zie hierover de nieuwsberichten die hierover op de website zijn verschenen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet en kun je er verzekerd van zijn dat we een kritische vinger aan de pols houden. Dit laatste geldt ook voor de gevolgen van het algebraïsch afronden en versneld vliegen. In samenspraak met juristen van FNV Bondgenoten zijn we aan het onderzoeken of deze maatregelen wel rijmen met de Arbeidstijdenwet en WRR dan wel met goed werkgeverschap.

In november konden we onze eerste Algemene Ledenvergadering houden. Een historisch moment. En met ingang van oktober 2006 hebben we toestemming van de KLM gekregen om voorlichting te geven op basiscursussen. Ook flyeren we regelmatig op het Bemanningencentrum, houden we de website up-to-date en versturen we ongeveer één keer per maand een nieuwsbrief. In de fase waarin we ons bevinden, zijn we ook druk bezig met de ontwikkeling van de organisatie. Veel werk wordt gedaan door actieve leden/collega's (in vakbondstermen ook wel kaderleden genoemd). Zij doen alles vrijwillig en in eigen tijd en worden bijgestaan door professionele en onafhankelijke vakbondsbestuurders van FNV Bondgenoten.

Voor het komende jaar wensen wij in de eerste plaats erkenning door de KLM en een goede samenwerking met alle partijen. We hopen dat de ‘"Purser in de sterkte" de geschiedenisboeken ingaat als een ongelukkig experiment, versneld vliegen nooit meer als enig doel heeft de rust van het cabinepersoneel in te perken en er in de toekomst meteen goede overgangsregelingen worden gemaakt (met betrekking tot bijv. senioriteit of talenrecurrent).

Kortom: Gezonde en tevreden medewerkers in een gezond bedrijf.

Een heel gelukkig 2007!

De redactie van Cabin Pressure