Skip to main content

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van FNV Cabine bestaat uit vliegende collega’s die representatief zijn voor diverse functiegroepen aan boord. Het DB wordt door de leden elke drie jaar gekozen uit de groep actieve kaderleden van FNV Cabine op een Algemene Ledenvergadering.

De leden van het DB houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken van de vakbond en hebben elk hun eigen aandachtsgebied. Daarbij kun je denken aan arbeidsvoorwaarden (cao en cabineoverleg), communicatie (website, social media), individuele belangenbehartiging (bijvoorbeeld de helpdesk), pensioenen, medezeggenschap (OR en GC), vakbondsdemocratie en Internationale betrekkingen (ETF en ITF).

Zij worden daarbij ondersteund door Birte Nelen, de onafhankelijke bestuurder/onderhandelaar in dienst van FNV Luchtvaart.

Gezamenlijk wordt onze slogan uitgedragen: Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!