Skip to main content

Belastingservice

De medewerkers van de FNV Belastingservice helpen jou en je partner bij het invullen van belastingaangifte en toeslagen. De Belastingservice is gratis en volgens onafhankelijk onderzoek de beste van Nederland. Ongeveer 3.500 goed geschoolde vrijwilligers vullen gedurende het jaar 200.000 belastingaangiftes en ongeveer 20.000 toeslagen in. Het invullen gebeurt op zo'n 300 locaties in Nederland. 

Pensioen

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een bestuur bestaande uit tien leden. Dit zijn vliegende collega’s, KLM’ers namens de werkgever en onafhankelijke pensioenprofessionals. Ook FNV Cabine is in het pensioenfondsbestuur vertegenwoordigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de pensioenuitvoering en de beleggingen. Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling eruit ziet. Dit is een uitkomst van onderhandelingen tussen KLM en de cabinebonden, binnen wettelijke kaders. Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde en daar stemmen onze leden  over middels een ledenraadpleging. Het bestuur toetst vervolgens of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.

Arbeid gerelateerde zaken

Door de verbinding met de landelijke FNV organisatie staat een volledige kennisbank tot je beschikking met betrekking tot algemene arbeidsgerelateerde zaken. Te denken valt aan   landelijke afspraken m.b.t. je rechten bij zwangerschap en ziekte, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden en pauzes.

Meer informatie over deze, en nog vele andere, onderwerpen zijn te vinden op :