Team Individueel

Ben je langdurig ziek of dreig je door ziekte je eigen werk niet meer te kunnen doen? Je kunt  terecht bij één van de gecertificeerde re-integratie consulenten van FNV Cabine. De consulenten kunnen je informeren en ondersteunen in de voorbereiding op gesprekken met o.a. KLM, de bedrijfsarts en het UWV. De volgende vliegende collega’s die zijn gecertificeerd als re-integratie consulent: Arnaud Otte, Kim Jong, Lotte Timmermans, Xandra van der Velden, Ilse Berghmans, Dorien Visser en Patrick Pit.

Ook kun je tijdens je carrière bij KLM onverhoopt verwikkeld raken  in een conflict . Als je te maken krijgt met een disciplinair traject, een conflict met je MCC of een ontslagprocedure, dan bieden wij een veilige omgeving waar jij je verhaal kwijt kunt. Loop je vast in gesprekken of vermoed je dat je onjuist behandeld wordt?  Dan komt ons Team Individueel om de hoek kijken. Deze vliegende collega’s hebben allen een geheimhoudingsverklaring ondertekend en gaan uiterst discreet te werk. Mail onze collega’s van de helpdesk  en zij zullen je doorverwijzen naar onze experts.

Belastingservice

De medewerkers van de FNV Belastingservice helpen jou en je partner bij het invullen van belastingaangifte en toeslagen. De Belastingservice is gratis en volgens onafhankelijk onderzoek de beste van Nederland. Ongeveer 3.500 goed geschoolde vrijwilligers vullen gedurende het jaar 200.000 belastingaangiftes en ongeveer 20.000 toeslagen in. Het invullen gebeurt op zo'n 300 locaties in Nederland. 

Pensioen

Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft een bestuur bestaande uit tien leden. Dit zijn vliegende collega’s, KLM’ers namens de werkgever en onafhankelijke pensioenprofessionals. Ook FNV Cabine is in het pensioenfondsbestuur vertegenwoordigd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de pensioenuitvoering en de beleggingen. Het bestuur bepaalt niet hoe de pensioenregeling eruit ziet. Dit is een uitkomst van onderhandelingen tussen KLM en de cabinebonden, binnen wettelijke kaders. Pensioen is namelijk een arbeidsvoorwaarde en daar stemmen onze leden  over middels een ledenraadpleging. Het bestuur toetst vervolgens of de pensioenregeling uitvoerbaar is en zorgt bij iedere beslissing voor een evenwichtige belangenafweging.

Anti Skid Groep

Stichting Anti Skid Groep (ASG)

De Anti Skid Groep is een zelfstandige stichting die financieel wordt ondersteund door FNV Cabine. Zij ondersteunen collega’s wanneer er sprake is van problematisch middelengebruik. Ondersteuning bestaat uit  begeleiding tijdens de behandeling en de terugkeer in de vliegende functie. Het is een stichting voor en door collega’s. Deze collega’s doen dit uit betrokkenheid en zijn getraind in de opvang en begeleiding van collega’s met problematisch middelengebruik (PMG). De diagnose en de behandeling worden uitgevoerd door een onafhankelijke organisatie.

Arbeid gerelateerde zaken

Door de verbinding met de landelijke FNV organisatie staat een volledige kennisbank tot je beschikking met betrekking tot algemene arbeidsgerelateerde zaken. Te denken valt aan   landelijke afspraken m.b.t. je rechten bij zwangerschap en ziekte, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld werktijden en pauzes.

Meer informatie over deze, en nog vele andere, onderwerpen zijn te vinden op :

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief