Skip to main content

ETF - European Transport Workers Federation

Op Europees niveau is FNV de enige Nederlandse vakbond in de luchtvaart die de samenwerking met andere vakbonden aan gaat via de ETF (European Transport Workers Federation). Zo behartigen we ook de belangen van onze leden bij de ontwikkeling van Europese wetgeving.

De afdeling burgerluchtvaart van de ETF houdt zich voornamelijk bezig met Europees beleid. Zij richt zich op het zekerstellen van een sociale benadering. Hiermee wil de ETF onder andere zaken als werkgelegenheid en salarissen beschermen.

FNV Cabine is in de ETF vertegenwoordigd door Marieke Zeijlemaker en Anil Parsan.

logo itf

ITF - International Transport Workers Federation

Ook op globaal niveau is FNV Cabine als enige Nederlandse vakbond in de luchtvaart aangesloten bij de ITF (International Transport Workers Federation), een wereldwijd samenwerkingsverband tussen vakbonden. Op deze manier behartigen we samen met andere cabinebonden de belangen van cabinepersoneel op Internationaal niveau.

De afgelopen jaren  hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de luchtvaartsector.ITF maakt zich er hard voor  dat deze veranderingen niet ten koste gaan van werknemers.

Activiteiten van de ITF zijn onder andere:

  • Regelmatige overleggen met ITF partners van over de hele wereld
  • Het opzetten van werkgroepen die zich richten op specifieke onderwerpen, zoals sociale zekerheid en de low-cost luchtvaartmaatschappijen
  • Het opzetten van strategieën om nationale vakbonden te ondersteunen

Namens FNV Cabine nemen Marieke Zeijlemaker en Anil Parsan deel aan de ITF.