de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Op 21 en op 22 oktober hebben KLM en de cabinebonden intensief overleg gevoerd over het uitwerken van de afspraken op hoofdlijnen over het sociaal plan en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Donderdagnacht hebben wij de inhoud van het sociaal plan zo goed als afgerond en de afspraken uitgewerkt in een protocol. Dat is nog niet het geval met de afspraken over de tijdelijke arbeidsvoorwaardelijke bijdrage van cabinepersoneel. Omdat KLM afwijkende afspraken met de vliegers heeft gemaakt, zijn deze in een ander licht komen te staan.

Sinds wij ons in de grootste crisis in het bestaan van KLM begeven, maken veel collega’s zich zorgen over hun positie bij gedwongen ontslag. In de zogenaamde aanwijsmethode ligt vast hoe boventalligheid wordt verdeeld. De rechter heeft vandaag uitspraak gedaan in hoger beroep in de zaak van VNC tegen KLM over Last In First Out. Op basis van de arbeidswetgeving geldt nu het wettelijke afspiegelingsbeginsel. FNV Cabine heeft sinds mei duidelijk gemaakt dat deze wettelijke regels om boventalligheid vast te stellen, niet passen bij het cabinepersoneel van KLM. Wij hopen op zeer korte termijn samen met KLM en VNC overleg te voeren over een alternatieve aanwijsmethode.

  • Na afstemming met de cabinebonden, heeft KLM gisteren de VVR2020 opnieuw opengesteld. Dit geeft collega’s die eerder twijfelden alsnog de gelegenheid om zich aan te melden.
  • Deze week staan er weer overleggen gepland met KLM en VNC om de protocolteksten uit te werken. Zodra deze gereed zijn, starten wij onze digitale ledenraadpleging.
  • De onzekerheid over de toekomst duurt nog altijd voort. Leden van FNV Cabine krijgen ook deze week weer een uitgebreide toelichting tijdens ons woensdag webinar.