de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Op woensdag 21 februari vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door Samira van Huychem en Huib den Ouden.

De KLM directie heeft in de Inflight Newsapp en in de media de afgelopen periode een loopje genomen met ledencijfers. FNV Cabine werd stelselmatig weggezet als kleine cabinebond en de ledencijfers van VNC werden opgepoetst. Ook lijkt de directie de ledendemocratie bij FNV Cabine niet te begrijpen. Ondanks het gegeven dat onze leden de cao hebben afgewezen, wordt FNV Cabine in brieven opgeroepen om dit ledenbesluit in heroverweging te nemen en alsnog tot ondertekening van de nieuwe cao over te gaan.

Gisteren, maandag 5 februari, hebben wij KLM nader geïnformeerd over het oordeel van de leden over het herziene eindbod. Wij hebben KLM uitgenodigd om met drie cao-partijen in overleg te treden over het grootste knelpunt, de cabinebemanningsamenstelling. De directie heeft laten weten dat zij de ledenuitslag van FNV Cabine naast zich neerlegt en het herziene eindbod gaat implementeren. Dit terwijl zij in het verleden herhaaldelijk heeft verklaard niet met één cabinebond tot een akkoord te willen komen. Blijkbaar tellen de stemmen van de leden van FNV Cabine voor de directie minder zwaar dan de 60 uitgebrachte stemmen door de VNC ledenraad.