de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Via het Pensioen Informatie Team (PIT) faciliteert Foto 14 04 2021het pensioenfonds collega’s die op de route hun kennis over pensioenen delen. Het pensioenfonds leidt jaarlijks nieuwe cabinecollega’s op tot ‘PIT’er’. Deze collega’s doen kennis op over onze pensioenregeling en over de keuzes die we kunnen maken. Met de opgedane kennis kunnen zij collega’s informeren over hun pensioen. De vacature voor het PIT staat open en wij brengen deze graag onder de aandacht. Tevens bieden we leden die deel uitmaken van het PIT, de mogelijkheid om deel te nemen aan een netwerkmiddag in het najaar.

 

Emy Derksen 10Tijdens onze webinars en op onze Helpdesk krijgen we veel vragen over de brief “uitvraag diensttijd ten behoeve van eventuele afspiegeling”. Als lid van FNV Cabine ben je te allen tijde verzekerd van goede collectieve én individuele belangenbehartiging. We willen je daarom op de hoogte brengen van de ondersteuning die onze juristen kunnen bieden bij het datum in dienst proces.

3c430fef 9769 4c54 aa34 4783dec7e910 1In het sociaal plan voor het cabinepersoneel is opgenomen dat zal worden ingezet op detachering waar zich binnen de KLM Groep mogelijkheden voordoen. Ook is vastgelegd dat KLM en de cabinebonden nadere uitvoeringsafspraken maken die zijn toegespitst op de concrete detachering. Wij zijn met KLM tot overeenstemming gekomen over de HV zomerdetachering. Op 31 maart heeft KLM de uitvraag voor de eerste groep van 32 KLM-ers opengesteld. De vacature staat open tot en met 14 april.