de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Op 18 september 2017 is de uitslag van de democratische ledenraadpleging met betrekking tot het eindbod van KLM bekend geworden. Een overgrote meerderheid van onze leden die zijn stem heeft uitgebracht heeft zich uitgesproken tegen het eindbod van KLM. 80,01% stemde tegen, 19,99% stemde voor. Dit is een overtuigend signaal vanuit het korps. Het totale eindbod van KLM is daarmee van tafel.

Op vrijdag 8 september heeft VNC werkonderbrekingen aangekondigd voor vrijdag 15 september. Doel van de VNC actie is om KLM het cao-eindbod te laten intrekken. De ledenraadpleging van FNV Cabine over het eindbod loopt tot en met zondag 17 september. De actie van VNC valt midden in die raadpleging. FNV Cabine roept haar leden niet op tot acties. Zouden we dat wel doen dan lopen we vooruit op een mogelijke uitkomst van de ledenraadpleging.

Op 1 september 2017 is door KLM per brief een aangepast cao-eindbod verstuurd naar de cabinebonden, als toevoeging op het cao-eindbod van 31 augustus 2017. Dit betreft een uiterst bod, dat verder onderhandelen onmogelijk maakt. Omdat dit eindbod buiten het mandaat ligt van FNV Cabine, organiseren wij een digitale ledenraadpleging. Daarin kan ieder lid zich voor of tegen het eindbod van KLM uitspreken. Je stem wordt uitgebracht over het totale pakket en niet op onderdelen daarvan.