de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Op 31 maart en op 1 april heeft FNV Cabine via een video-conference overleg gevoerd met KLM. Twee onderwerpen domineerden de agenda: het lot van onze collega’s met een jaarcontract en de veiligheid van crew, met name op de bestemmingen JFK, LAX en ICN.

FNV Cabine is aangesloten bij de Europese vakbond ‘European Transport Workers’ Federation’ (ETF). ETF brengt ons op de hoogte van cruciale informatie over Europese ontwikkelingen in de luchtvaart en oefent politieke druk uit in Europa. Afgelopen donderdag, 26 maart, ontvingen wij via ETF een informatiebulletin van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). EASA geeft hierin richtlijnen voor ons werk aan boord, nu het coronavirus zo’n enorme impact heeft op de vluchtoperatie en op onze eigen veiligheid. Deze informatie willen wij graag met jullie delen.

Vandaag hebben FNV Cabine en KLM een videoconference gehouden om verdere afspraken te maken over tellerdagen, vliegen onder de huidige omstandigheden en over de situatie van de jaarcontractanten. Op een later moment sloot ook VNC aan. De drie genoemde onderwerpen komen voort uit het tijdelijke corona-akkoord dat tussen alle vakbonden (Cabine, Grond, Cockpit) en KLM werd afgesloten. Daarnaast hebben wij KLM tien dringende adviezen gegeven om de gezondheid van crew veilig te stellen aan boord én op de route.