de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Begin mei trad Jean-Marc Janaillac af als bestuursvoorzitter van de AF/KLM Group nadat het hem niet was gelukt buiten de bonden om zaken te doen met het eigen personeel. Na zijn vertrek werd er een interim-bestuurder aangesteld in de persoon van Anne-Marie Couderc die tijdelijk ‘op de winkel past’. Mathi Bouts, de werknemerscommissaris in de Board van AF/KLM, deed een rondje langs de velden bij de Nederlandse vakbonden om te peilen wat zij belangrijk vinden in het profiel van een nieuwe bestuursvoorzitter van de AF/KLM Group en de mogelijke toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf. In samenwerking met de FNV-fractie in de Ondernemingsraad heeft FNV Cabine een profielschets geformuleerd. Hieronder onze ideeën.

Op woensdag 30 mei vond het maandelijkse overleg plaats met KLM Inflight Services. Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen en Samira van Huychem.

FNV Cabine staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Dat is een kernwaarde van onze visie, niet alleen landelijk maar juist óók in hoe wij de belangen behartigen van het cabinekorps. Deze visie, gecombineerd met een onafhankelijke opstelling richting het bedrijf én onze democratische besluitvorming waarbij jij als lid échte invloed hebt maakt FNV Cabine tot een vakbond die ervoor zorgt dat je voor kwaliteit kunt kiezen bij het maken van een keuze aan welke vakbond je je verbindt! 

Dat FNV Cabine voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten staat komt onder andere tot uitdrukking in onze visie op de invulling van het vak van CA en de daarmee verbonden arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.