de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

De uitslag van de ledenraadpleging over het sociaal plan is overweldigend, 99,6 procent van de uitgebrachte stemmen was positief. Tot op heden was er geen sociaal plan voor KLM cabinepersoneel en golden slechts minimale wettelijke afspraken. Door deze uitslag zijn de afspraken in het sociaal plan definitief vastgesteld; instrumenten om boventalligheid te beperken, een sociaal vangnet bij boventalligheid en een terugkeergarantie voor een periode van vijf jaar. Tijdens onze webinars hebben leden veel vragen gesteld over de adviesaanvraag en de aanwijsmethodiek bij boventalligheid. In deze nieuwsbrief geven we graag een toelichting op deze twee onderwerpen.

Alle leden van FNV Cabine kunnen tot en met zondag 22 november 23:59 uur hun stem uitbrengen over het protocol sociaal plan. Een uitgebreide toelichting op het sociaal plan geven wij tijdens onze webinar morgen om 11:00 uur.  Wij leggen het protocol sociaal plan met een positief advies voor aan onze leden. Stemmen kan met je FNV lidmaatschapsnummer, ook nieuwe leden kunnen direct mee stemmen. Maak vooral gebruik van je stemrecht en breng jouw stem uit via dit digitale stemformulier. Op een later moment zal er een ledenraadpleging volgen over de tijdelijke bijdrage in arbeidsvoorwaarden, over dit protocol is nog geen volledige overeenstemming bereikt tussen KLM en de cabinebonden.

Alle leden van FNV Cabine kunnen vanaf nu tot en met zondag 22 november 23:59 uur hun stem uitbrengen over het protocol sociaal plan. Een uitgebreide toelichting op het protocol geven wij tijdens onze webinars; vandaag en aanstaande zaterdag.  Wij leggen het protocol sociaal plan met een positief advies voor aan onze leden. Stemmen kan met je FNV lidmaatschapsnummer, ook nieuwe leden kunnen direct mee stemmen. Maak vooral gebruik van je stemrecht en breng jouw stem uit via dit digitale stemformulier. Op een later moment zal er een ledenraadpleging volgen over de tijdelijke bijdrage in arbeidsvoorwaarden, over dit protocol is nog geen volledige overeenstemming bereikt tussen KLM en de cabinebonden.