de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

Op woensdag 30 mei vond het maandelijkse overleg plaats met KLM Inflight Services. Namens FNV Cabine was bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen en Samira van Huychem.

FNV Cabine staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. Dat is een kernwaarde van onze visie, niet alleen landelijk maar juist óók in hoe wij de belangen behartigen van het cabinekorps. Deze visie, gecombineerd met een onafhankelijke opstelling richting het bedrijf én onze democratische besluitvorming waarbij jij als lid échte invloed hebt maakt FNV Cabine tot een vakbond die ervoor zorgt dat je voor kwaliteit kunt kiezen bij het maken van een keuze aan welke vakbond je je verbindt! 

Dat FNV Cabine voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten staat komt onder andere tot uitdrukking in onze visie op de invulling van het vak van CA en de daarmee verbonden arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. 

Om al onze leden in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn kondigen wij bijtijds de Algemene Ledenvergadering van FNV Cabine aan. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 20 juli van 13.30 tot 16.30 uur in ons vakbondshuis aan de Derkinderenstraat 2-8 in Amsterdam. Zet deze datum vast in je agenda. Nadere informatie volgt later.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!