de professionele vakbond voor KLM cabinepersoneel

In de afgelopen weken hebben we overleg gevoerd met KLM over instrumenten die kunnen bijdragen aan het zoveel mogelijk voorkomen van gedwongen ontslagen. Over één van deze instrumenten is overeenstemming bereikt: detachering bij KLC. Daarnaast biedt KLM CA’s de mogelijkheid aan om bij KLC in dienst te treden. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over beide mogelijkheden en de aandachtspunten die van belang zijn om een keuze te maken.

Vandaag, 7 juli, kwamen alle vakbonden van cabine-, cockpit- en grondmedewerkers digitaal bijeen op uitnodiging van KLM. De directie stelt dat er in ruil voor overheidssteun aan KLM verslechteringen van onze arbeidsvoorwaarden wordt gevraagd. Volgens minister Hoekstra zijn deze verslechteringen opgenomen op verzoek van KLM, volgens KLM op verzoek van het kabinet. FNV Cabine ziet de voorwaarden aan de leningen als een verantwoordelijkheid van KLM. Wij zijn bij de totstandkoming hiervan niet betrokken geweest en hebben ons er niet aan gecommitteerd.

FNV Cabine maakt onderdeel uit van de landelijke FNV organisatie. Dankzij onze goede contacten in politiek Den Haag, hebben wij slagkracht in de Tweede Kamer. Hoe waardevol dat kan zijn, bleek al bij de realisatie van de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) in maart. Daarbij was oud FNV Cabine-vakbondsbestuurder Zakaria Boufangacha namens het hoofdbestuur van FNV intensief betrokken. Op 1 juli vond het debat plaats over het steunpakket van 3,4 miljard euro aan KLM in de Tweede Kamer. De overheid vraagt in ruil voor deze steun stevige offers van alle KLM-ers. Ook op dit beslissende moment voor onze arbeidsvoorwaarden hebben wij onze invloed in Den Haag op twee punten succesvol kunnen inzetten.