Skip to main content
Régine van ‘t Hof
GC 31
  • Hotel & Daggelden Commissie
  • Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu

Régine van ‘t Hof

  • purser

WIE

Met mijn gezin woon ik nu ruim vijf jaar in Castricum. Een rondje rennen naar het strand en een potje tennis maken mij blij. In mijn jeugd heb ik een paar jaar in Duitsland gewoond. Na mijn middelbare school werkte ik een jaar als au pair in Rome en na mijn studie ben ik gaan vliegen voor Lufthansa. Op de route ontmoette ik KLM’ers, ik kreeg het gevoel dat ik bij KLM beter op mijn plek zou zitten. Van de overstap heb ik nooit spijt gehad en inmiddels ben ik alweer enkele jaren purser.

WAT

Naast het vliegen pak ik graag extra werk op. Zo ben ik jaren MCC geweest, destijds Unit Manager. In die periode heb ik de studie Human Resource Management afgerond. Daarna werkte ik drie jaar voor Recruitment, totdat corona plotseling alles stillegde. Dat gaf mij tijd om te overdenken wat ik precies wilde. Ik kwam erachter dat ik het werk aan boord miste en besloot na jarenlang veel op kantoor te hebben gewerkt, weer meer te gaan vliegen. Op dit moment werk ik op de online Helpdesk van FNV Cabine, waardoor ik een goed beeld heb van wat er leeft in ons korps. Het is interessant werk en de vragen zijn zo uiteenlopend dat je nooit uitgeleerd raakt.

WAAROM

Om goed te kunnen werken aan boord, is een eerlijke verdeling van werk, vrije tijd en inkomen essentieel. In het verleden was die balans tussen werkgever en werknemer/bond wel eens zoek. Kunnen rekenen op onze cao is belangrijk, nu en in de toekomst. Ik zet mij hiervoor graag in en heb mij daarom kandidaat gesteld voor de Groepscommissie. Ook overtuigd dat een ondernemende, actieve en leergierige collega als ik de GC kan versterken? Geef je stem dan aan mij!