Skip to main content

Transitieplan voor KLM en KLC Cabine

Er is een nieuwe wet voor pensioenen, de Wet toekomst pensioenen. Deze wet is ingegaan op 1 juli 2023. Hierdoor veranderen alle pensioenregelingen in Nederland, en dus ook de pensioenregeling voor cabinepersoneel van Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (‘KLM’) en KLM Cityhopper (‘KLC’). KLM (ook namens KLC) en de vakbonden FNV Cabine en VNC voor KLM-cabinepersoneel en VNC en De Unie voor KLC- cabinepersoneel (samen ‘arbeidsvoorwaardelijke partijen’) hebben afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling en de transitie naar het nieuwe stelsel. De afspraken zijn vastgelegd in een zogeheten concept transitieplan. Dit document is daar een leesbare samenvatting van.

Het gaat in het concept transitieplan om algemene afspraken over de nieuwe regeling en over de omzetting van de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Voor een beeld van de precieze effecten (in euro’s) op de individuele pensioenen is het nu nog te vroeg. Hier zal het Pensioenfonds voor KLM Cabinepersoneel (‘pensioenfonds’ of ‘fonds’) te zijner tijd meer informatie over kunnen geven.

Wanneer kun je stemmen?

Tussen 

12 juni en 3 juli a.s.

kun je je stem uitbrengen.

Extra webinars

Pensioen is een ingewikkeld thema en we kunnen ons voorstellen dat het transitieplan nog toelichting behoeft. Daarom organiseren wij op woensdag 12 en maandag 17 juni, van 11.00 tot 12.00 uur, een webinar waarin we je verder informeren over de belangrijkste afspraken uit de nieuwe pensioenregeling KLM Cabine. Er zit een team van deskundigen klaar om vragen te beantwoorden.