Nachtarbeid en borstkanker

Diverse media berichtten de afgelopen dagen over de relatie tussen langdurige nachtarbeid en borstkanker. In Denemarken hebben vrouwen met borstkanker die langdurig nachtdiensten hebben gedaan in sommige gevallen recht op een schadevergoeding. Het Bureau Beroepsziekten FNV gaat zich in Nederland inzetten voor vrouwen met borstkanker, die lid zijn van FNV en die jarenlang nachtarbeid hebben verricht. Zij kunnen zich aanmelden bij het Bureau Beroepsziekten van FNV (BBZ).

Het doel is tweeledig: enerzijds streeft het BBZ naar erkenning bij ‘nieuwe beroepsziekten’, anderzijds wil BBZ kijken of ook in Nederland een schadevergoeding mogelijk is voor vrouwen met borstkanker die vele jaren ’s nachts hebben gewerkt. Hierbij baseert BBZ zich op een rapport van de Gezondheidsraad uit 2006 over dit onderwerp. De conclusie van dit rapport is dat er een verband bestaat tussen het langdurig verrichten van nachtarbeid en borstkanker, maar dat er nog onvoldoende inzicht is in het mechanisme. De Gezondheidsraad beveelt meer onderzoek aan.

Gesterkt door de ontwikkelingen in Denemarken, doet het Bureau beroepsziekten FNV een oproep aan vrouwen met borstkanker die langdurig nachtarbeid hebben verricht zich te melden. Ook cabinepersoneel werkt vaak ’s nachts, dus collega’s die borstkanker hebben (gehad) kunnen zich eveneens melden bij BBZ. Voor beroepsziekten geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Daarom zal BBZ in beginsel geen zaken in behandeling nemen waarbij de diagnose borstkanker vóór 2004 is gesteld.

Bij elke procedure voor schadevergoeding wordt gekeken of het aannemelijk is dat het werk de oorzaak is voor de aandoening en of er geen andere omstandigheden (leeftijd, erfelijke aanleg, consumptiepatroon) de ziekte kunnen hebben veroorzaakt. Daarnaast benadrukken we dat het oorzakelijk verband tussen nachtarbeid en borstkanker nog niet is aangetoond en tastbare resultaten mogelijk nog lang op zich laten wachten. Toch vinden we procederen zinvol en zijn er vrouwen nodig die dat ook willen. Door de grote belangstelling kan het even duren voor alle meldingen zijn beoordeeld door het Bureau Beroepsziekten FNV.

Aanmelden kan via de website van Bureau Beroepsziekten FNV. Hier vind je ook antwoord op de meest gestelde vragen en de werkwijze van BBZ. Wil je meer informatie? Bellen kan ook op werkdagen van 08.30-16.00 uur op nummer 020 5816692.

Redactie Cabin Pressure

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure doet méér. Wij maken optimaal gebruik van de expertise en ervaring van onze moederorganisatie. Zo ook in dit geval. Hiermee kunnen we de belangen van onze beroepsgroep, het KLM Cabinepersoneel, nog beter en breder behartigen. Word ook lid!