Skip to main content

Verzet tegen verhoging van de AOW-leeftijd

06 november 2009

Met het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd en, in het kielzog hiervan, de richtleeftijd voor pensionering in twee stappen op te trekken naar 67 jaar, staan de arbeidsvoorwaarden van werknemers dusdanig onder druk dat we niet anders kunnen dan hiertegen in verzet te komen. FNV heeft de afgelopen periode consistent en bij herhaling duidelijk gemaakt de verhoging van de leeftijd voor AOW en pensioen onacceptabel te vinden, omdat dit in het kader van de vergrijzing niet nodig is en er voldoende andere en betere maatregelen voorhanden zijn om te komen tot de door dit kabinet gewenste bezuinigingen.

 

Als onderdeel van de grootste landelijke vakbond, staat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure achter dit verzet. Het gaat niet alleen om de AOW, maar ook om de pensioenen. Wat onze normpensioenleeftijd ook is, het gaat ons geld kosten om op de leeftijd van 60 jaar met pensioen te gaan! Daarnaast is een regeling voor zware beroepen praktisch moeilijk uitvoerbaar.

 

Het is nu het moment om in actie te komen, want de Eerste- en Tweede Kamer moeten de voorstellen van dit kabinet nog goedkeuren. Er is namelijk nog geen wet, er is alleen nog maar een brief met kabinetsvoorstellen. We moeten de volksvertegenwoordiging duidelijk maken dat deze voorstellen niet sociaal zijn en dat er goede en betaalbare alternatieven zijn om de economische crisis het hoofd te bieden. Daarom organiseert FNV Bondgenoten op zaterdag 21 november van 11.00-13.00 uur een grote manifestatie op vier plaatsen in Nederland. Voor West-Nederland is dat Rotterdam

 

De verhoging van de AOW-leeftijd gaat ook aan ons, KLM Cabinepersoneel, niet voorbij. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is een vakbond met een ruimere blik en een grotere reikwijdte dan alleen KLM en Schiphol. Maak daarvan gebruik en laat merken dat je het niet eens bent met de kabinetsplannen. 

Kom op voor je eigen toekomst, je AOW en je pensioenleeftijd en kom naar de manifestatie! We kunnen het niet alleen. 

Vanaf Schiphol-Centrum zullen er bussen worden ingezet die vertrekken naar de Coolsingel in Rotterdam. Je kunt je aanmelden via info@cabinpressure.nl. Klik hier voor meer informatie over de AOW-plannen, de manifestatie enz. op de website van FNV Bondgenoten.

 

De komende dagen zullen wij regelmatig voor het Bemanningencentrum aanwezig zijn om aandacht te vragen voor deze manifestatie. Wil je ons helpen met flyeren, dan kun je je ook aanmelden via bovenstaand adres. 

 

Bestuur en actieve leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure