Skip to main content

Gezamenlijke vakbonden luchtvaart manen Nederlandse politiek tot actie

20 september 2015

Op woensdag 23 september 2015 vindt het “rondetafelgesprek luchtvaartnota” plaats in Den Haag. Voorafgaand daaraan heeft FNV Cabine, gezamenlijk met alle andere vakorganisaties vertegenwoordigd bij KLM, een zgn. “position paper” naar de Tweede Kamer gestuurd om zo maximaal mogelijk invloed te hebben in de discussie. In het pamflet wordt de zorgelijke situatie m.b.t. de concurrentiepositie van de Nederlandse luchtvaart beschreven en wordt duidelijk gemaakt dat de bonden hun verantwoordelijkheid hebben genomen om concurrerender te worden. Als gezamenlijke werknemers van KLM (grond, cockpit en cabine) roepen we de Nederlandse politiek op om concrete maatregelen te nemen die zullen bijdragen aan een duidelijk toekomstperspectief voor de sector.

Redactie FNV Cabine

Klik hier voor de integrale tekst van het pamflet