Skip to main content

Stilte voor de storm?

23 december 2016

De Feestdagen staan voor de deur en iedereen is bezig zich hierop voor te bereiden, thuis of op de route. We realiseren ons dat het korps na dit turbulente jaar smacht naar een moment van rust en bezinning. Het is ook nogal wat waarmee we door KLM geconfronteerd zijn en nog steeds worden. Door het moment van het jaar lijkt het of de belangrijke lopende zaken naar de achtergrond verdwijnen. Niets is echter minder waar. Achter de schermen wordt er hard gewerkt.

Pensioen

Op 7 december jl. is er door de cabinebonden en KLM na 15 maanden overeenstemming bereikt over de invulling van een toekomstbestendige pensioenregeling. Daarvan hebben we uitgebreid verslag gedaan. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met KLM om de afspraken vast te leggen, die uiteindelijk door middel van een ledenraadpleging aan al onze leden zullen worden voorgelegd ter goedkeuring. Om een goed oordeel te krijgen over de concrete inhoud van de regeling heeft FNV Cabine haar leden uitgenodigd voor infosessie op 5 en 12 januari as.. Opgeven kan nog steeds via info@fnvcabine.nl 

-1 CA maatregel

Er wordt nu bijna twee maanden met -1 CA gevlogen. Inmiddels zijn er honderden tripreports binnen gekomen, waarvan er niet één positief is. Desgevraagd heeft KLM ons aangegeven dat er veel boosheid uit naar voren komt. We schreven het al eerder:

“KLM constateert verder ook dat er veel collega’s zijn die ‘het er niet meer over willen hebben’. Je kunt je afvragen wat de maatregel met de motivatie en werkbeleving van deze mensen heeft gedaan.”

In plaats van het op te nemen voor haar mensen houdt de leiding van IFS zich stil en laat het korps doodleuk in de kou staan. Het ziektepercentage is schrikbarend hoog dus mensen stemmen kennelijk met hun voeten. Deze zorgelijke situatie maakt het dus nóg lastiger voor collega’s die wél gaan vliegen de komende tijd.

FNV Cabine zit niet stil

Wees ervan overtuigd dat we intern volop bezig zijn om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. We houden daarbij alle opties open. Het kan dus zijn dat we ons na de kerstperiode weer zullen gaan voorbereiden op een nieuw actietraject of wellicht de rechter om een oordeel zullen vragen.

Cao-traject

KLM wil in januari zo spoedig mogelijk starten met cao-onderhandelingen. Wij blijven ons op het standpunt stellen dat er pas cao-overleg kan plaatsvinden nadat KLM de intentie toont om de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk van tafel te halen. Anders zijn en blijven wij uitonderhandeld. Wij trekken hierin samen op met VNC. Het is onze intentie om dat in de toekomst te blijven doen.

Fijne Feestdagen!

KLM heeft in 2016 ons vertrouwen beschaamd waardoor helaas bij veel collega’s het blauwe gevoel is vervaagd. Een kwalijke zaak. Wees er echter van overtuigd dat FNV Cabine er in 2017, samen met VNC en het korps, voor kan zorgen dat wij het plezier in ons werk aan boord weer zullen terugvinden.

Wij wensen alle collega’s fijne Feestdagen en een gezond en gelukkig 2017!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!