Pensioenakkoord definitief

Nadat KLM ons op 7 december jl. schriftelijk liet weten in te gaan op het eindvoorstel van de cabinebonden voor een nieuwe toekomstbestendige pensioenregeling is op 9 januari, na meerdere technische overleggen, het akkoord in een protocol vastgelegd. Hiermee komt er na 15 maanden (!) een einde aan een langdurend en complex conflict. Het pensioenakkoord brengt KLM stabielere pensioenlasten. Daarnaast wordt de (door wettelijke versoberingen) lagere pensioenopbouw voor een groot deel hersteld. In onze nieuwsbrief 83 hebben wij de hoofdlijnen daarvan weergegeven. Het woord is nu aan onze leden om zich over het pensioenakkoord uit te spreken.

Akkoord

Daar waar KLM lange tijd niet in wilde gaan op het gebalanceerde pensioenbod van FNV Cabine en VNC en de koppeling bleef maken met het inleveren van arbeidsvoorwaarden, is het bedrijf alsnog onvoorwaardelijk akkoord gegaan. Hiermee is de discussie over een toekomstbestendige pensioenregeling na jaren beslecht. Voor het overhevelen van pensioenrisico’s naar de medewerkers wordt er structureel extra pensioenpremie betaald door KLM. Verder wordt de lagere pensioenopbouw met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 bijna volledig gerepareerd. Het resterende deel van de zgn. “premievrijval” (ons pensioengeld dat wettelijk niet meer voor pensioenopbouw mag worden gebruikt), wordt aan het salaris toegevoegd. Dat betekent een verhoging van ons netto inkomen. Nu de afspraken tussen KLM en de bonden zijn vastgelegd zullen we deze voorleggen aan al onze leden.

Cabinebonden nemen hun verantwoordelijkheid

Met het pensioenakkoord hebben de cabinebonden wederom aangetoond bereid te zijn hun verantwoordelijkheid te nemen in het belang van het bedrijf en het korps. De toekomstige pensioenrisico’s worden volledig verschoven naar de medewerkers. Daar hangt voor KLM wel een prijskaartje aan, maar het bedrijf draagt niet meer het risico dat er voor tientallen miljoenen euro’s aan herstelpremies moeten worden betaald. Het repareren van de lagere pensioenopbouw i.v.m. gewijzigde wetgeving is vooral een technische oplossing en kost KLM niets. Het vrijgevallen pensioengeld van het korps krijgt weer een pensioenbestemming. FNV Cabine staat achter het pensioenakkoord en zal dit, met de nodige toelichting, positief aan haar leden voorleggen.

Infosessie a.s. donderdag 12 januari

Onze pensioenvoorziening is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die we hebben. Die moet dus goed geregeld zijn. We realiseren ons echter ook dat het voor velen taaie kost is. Om je een goed oordeel te kunnen vormen over de regeling en wat die concreet inhoudt, organiseert FNV Cabine voor haar leden een tweede infosessie. Laat je goed informeren en kom ook! Je kunt je hiervoor opgeven via

Donderdag 12 januari

13.00 - 15.00 uur

FNV Regiokantoor “Radarport”

Radarweg 60

Amsterdam (naast station Sloterdijk)

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!