Skip to main content

Suggestieve berichtgeving door KLM

29 januari 2018

Op de Inflight NewsApp loopt het MT Inflight, blijkbaar niet gehinderd door enige kennis van zaken, vooruit op de uitkomst van de ledenraadpleging door FNV Cabine. Met deze suggestieve wijze van communiceren lijkt men de leden van FNV Cabine onder druk te willen zetten om akkoord te gaan met het herziene eindbod. FNV Cabine roept alle leden op om zich niet te laten intimideren, zich goed te laten informeren en een zorgvuldig besluit te nemen over het pakket wat KLM aanbiedt.

Drie mogelijkheden

KLM communiceert dat bij een ‘nee’ van FNV Cabine een nieuwe, lastige situatie ontstaat. Dat klopt, maar die situatie is voor FNV Cabine niet nieuw. Simpelweg zijn er na de uitslag van onze ledenraadpleging drie mogelijkheden:

  • Als de leden van FNV Cabine instemmen met het herziene eindbod, dan ontstaat er een cao met drie partijen (KLM, VNC en FNV Cabine) en wordt de cao in uitvoering genomen.
  • Als de leden van FNV Cabine tegen het herziene eindbod stemmen, dan kan KLM besluiten om het akkoord in te trekken en opnieuw met de bonden in overleg te gaan.
  • Als de leden van FNV Cabine tegen het herziene eindbod stemmen en KLM besluit om de cao toe te passen zonder dat FNV Cabine cao-partij is, dan is KLM verplicht om het totale akkoord toe te passen voor alle werknemers. Dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor de loonsverhoging en de verbeterde winstuitkering. KLM heeft namelijk geen inzicht in wie er wel of geen lid is van FNV Cabine en mag geen enkel lid van het korps wettelijk uitsluiten.

Maak gebruik van je stemrecht

Wanneer de uitslag van de ledenraadpleging bekend is, is FNV Cabine aan zet. Wie lid is (geworden) van FNV Cabine en nog niet heeft gestemd, wensen wij wijsheid toe bij het maken van een afweging. We roepen je vooral op om deel te nemen aan de ledenraapleging en gebruik te maken van je stemrecht!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!