Skip to main content

Cao KLM Cabine: positief onderhandelingsresultaat bereikt!

20 december 2019

Een structureel Persoonlijk Keuze Budget van 1,93% dat ieder jaar kan worden gebruikt voor een jaarlijkse uitkering, 7 extra vrije dagen of een opleiding. Verder het behoud van de huidige winstdelingsregeling én een eenmalige uitkering aan het gehele korps. En dit alles bovenop de 7% structurele loonsverhoging die al was geboden. Op donderdag 19 december hebben de cao-delegaties van FNV Cabine, VNC en KLM een positief onderhandelingsresultaat bereikt.

Hoofdpunten uit het onderhandelingsresultaat

De voorgestelde cao kent:

  • Een looptijd van 2 jaar en 9 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 juni 2019;
  • Een structurele loonsverhoging van 7%, waarbij de eerste verhoging van 2% ingaat met terugwerkende kracht per 1 september 2019;
  • Een winstdelingsregeling (WDR) die niet wordt versoberd en dus blijft zoals hij nu is;
  • Een Persoonlijk Keuze Budget van 1,93% dat ieder jaar kan worden ingezet voor een jaarlijkse uitkering, opleiding of 7 dagen op de OD-verlofteller;
  • Een vrijwillige vertrekregeling (VVR) die is bijgesteld van 100 naar 25 fulltime dienstverbanden (FTE). Het verschil van 75 FTE komt nu ten goede aan het gehele korps;
  • Een eenmalige uitkering van 375 euro per fulltime dienstverband voor het gehele korps.

Verder is de pilot blokbescherming/ophogen vlieguren Europa van tafel gehaald. Andere losse eindjes, zoals het opsturen (XXDHC), zijn verder aangescherpt.

Cao-sessies en ledenraadpleging begin januari 2020

Zodra de definitieve protocoltekst gereed is, delen we deze via een nieuwsbrief. Zoals gebruikelijk zullen er infosessies worden georganiseerd voor leden en niet-leden. Reserveer in je agenda alvast 7, 8 of 10 januari als je hierbij wilt zijn. De tijden en locaties volgen zo spoedig mogelijk. Op 11 januari start de ledenraadpleging. Wij realiseren ons terdege dat deze kerstperiode een ongelukkige ‘gap’ is nadat jullie al zoveel geduld hebben gehad. Wij hopen jullie te zien op één van onze infosessies!

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!