Skip to main content

Eerste cabineoverleg van 2023

Op 23 januari vond het eerste cabineoverleg van dit jaar plaats. Naast de reguliere onderwerpen, zoals de planningsstand en promotiekansen, zijn we ook in gesprek gegaan over het loongebouw 2014 en over daggeld. In deze nieuwsbrief lichten we deze onderwerpen toe.

Vliegproductie stapsgewijs hoger

De kersverse Vice President Planning & Assignment, Marjolein Hovens, heeft een toelichting gegeven op de productieplanning en de omvang van het cabinekorps. KLM verwacht dat er tijdens de zomerdienstregeling van 2023 meer zal worden gevlogen dan tijdens deze winter. Ook verwacht KLM daarna verdere opschaling, dat betekent dat er in de winter van 2023/2024 meer zal worden gevlogen dan in de zomer van 2023. De cabineplanning verloopt zoals nodig is om deze productietoename waar te maken. Wij hebben onze zorgen geuit over het aantal benodigde werknemers in de KLM grondorganisatie bij de overgang naar de zomerdienstregeling, omdat er de afgelopen periode een tekort was aan platform- en bagagemedewerkers. Tevens hebben we onze zorgen geuit over de Schiphol organisatie, omdat er aankomende zomer meer beveiligers nodig zijn. Voor FNV Cabine staat goed werk en een goede kwaliteit van dienstverlening aan passagiers, in de hele keten, centraal. Wanneer niet alle betrokken partijen klaar zijn voor de opschaling die wordt verwacht, zal dat uiteindelijk weer tot instabiele vliegroosters leiden. Opschaling bij de Grondorganisatie is dan ook nodig om groei in vliegproductie waar te kunnen maken.

Promotiekansen

Zoals we in onze vorige nieuwsbrief al met jullie deelden, zullen dit jaar alle KLC gedetacheerden terugkeren naar KLM. Ook zijn er in 2023 veel kansen om door te stromen. Dit jaar worden er minimaal 240 plaatsen verwacht voor tweebanders, 120 voor Pursers en 60 voor Senior Pursers. Dit betekent dat collega’s die promotie willen maken, nu al kunnen starten met het promotietraject. Er is geen reden om te wachten op het nieuwe promotiebeleid, want iedereen die volgens het huidige beleid MPI doet krijgt ook een plek op een ABC-module aangeboden.

Loongebouw 2014 en daggeld

Tijdens het cabineoverleg hebben we wederom gesproken over het loongebouw 2014. Wij willen graag een evaluatie van het loongebouw doen en KLM is hiertoe bereid, onder andere omdat de salarisstappen in de eerste tredes zo klein zijn. We zijn ook in gesprek over de juiste toepassing van afspraken uit het verleden. Hierbij is daggeld ook een hot item tijdens het cabineoverleg, omdat hierover al tijden discussie gaande is in de Groepscommissie. Ook op de online Helpdesk van FNV Cabine ontvangen wij signalen over dit onderwerp. Er lopen diverse discussies over daggeld door elkaar. We inventariseren nu met alle partijen welke discussiepunten er zijn, of er ten opzichte van de cao sprake is (geweest) van een nadeel voor crew en als dit zo is, over welke periode en welke bedragen dit gaat. Dit is een complex onderwerp, maar bij alle partijen is de wil aanwezig om zaken goed uit te zoeken en om waar nodig afspraken te maken ter reparatie.

Premium Comfort

Tijdens het cabineoverleg hebben we met KLM gedeeld dat we signalen ontvangen over de nieuwe klasse aan boord van de B787; de Premium Comfort. Onze leden berichten ons dat het hier gaat om een mooi product, maar dat de werkmethodiek en bijkomende werkdruk zorgelijk is. Wij hebben alle vertrouwen in de CIST, onderdeel van de Groepscommissie, die uitvoerig de service en werkmethodiek in deze klasse evalueert en alternatieve werkmethodieken onderzoekt. Wel hebben we aan KLM het signaal afgegeven dat het ons inziens noodzakelijk is dat er een oplossing wordt gevonden voor de toegenomen werkdruk, zeker nu binnenkort de B777 ook een Premium Comfort klasse krijgt.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!