Skip to main content

Hoe zie jij de toekomst? Jouw mening telt!

Graag nodigen we jou als lid van FNV Cabine uit om via deze enquete jouw mening te delen over de nieuw af te sluiten cao en over jouw toekomst bij KLM. Lid van FNV Cabine en vlieg je bij KLM of ben je gedetacheerd bij KLC? Jouw mening telt! In het cao-resultaat 2022-2023 is op initiatief van FNV Cabine een afspraak over lange termijn thema’s opgenomen. In de online ledenraadpleging over deze cao, eind 2022, hebben we alle leden om input gevraagd voor lange termijn thema’s. In deze enquête zijn de ideeën opgenomen die toen zijn ingediend alsook de ideeën die onze leden hebben aangedragen via de online helpdesk van FNV Cabine. De enquete is in te vullen tot en met 6 maart as. Middels deze enquête peilen we of de reeds opgebrachte ideeën breed worden gedragen.  Op basis van de uitkomsten stellen wij een cao-inzet 2023 op, deze inzet wordt via een ledenraadpleging aan alle leden van FNV Cabine voorgelegd, jullie bepalen of een inzet definitief wordt.

Neem via deze link deel aan de FNV Cabine cao-enquête.

Procesoverleg

Deze maand hebben alle acht de KLM vakbonden (5 Grondbonden, 1 Cockpitbond en 2 Cabinebonden) een procesoverleg gevoerd met KLM. Alle KLM cao’s lopen af op 2 maart aanstaande. Wij hebben gezamenlijk besloten om eerst met alle vakbonden en KLM samen te spreken over de omgang met elkaar. Vervolgens zullen we gezamenlijk spreken over de toekomstvisies. Aansluitend zullen inhoudelijke cao-onderhandelingen van start gaan.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!