Skip to main content

Cijfers boekjaar 2022, cabineoverleg en misverstand CA-salarissen

Deze week zijn op maandag 20 februari de financiële resultaten van 2022 aan de vakbonden toegelicht en op woensdag 22 februari vond het maandelijkse cabineoverleg plaats. Ook ontvingen we deze week weer veel vragen over het CA-salaris en willen we in deze nieuwsbrief dit misverstand ophelderen. Deze week is ook de FNV Cabine enquete over lange termijn thema’s opengesteld. Jouw mening telt, geef daarom als lid van FNV Cabine jouw input via de FNV cabine enquete.

Hoge inkomsten, hoge uitgaven

Afgelopen maandag noemde KLM 2022 een jaar van onwaarschijnlijk herstel. Het inkomstenniveau in 2022 zit dicht bij het pre-corona niveau van 2019. Het operationeel resultaat in 2022 is 706 miljoen. Op basis van de operating margin zal er sprake zijn van winstdeling, de communicatie hierover verloopt via KLM. KLM gaf aan dat de ticketprijzen nog steeds hoog zijn. De zorg van de directie is dat tegelijkertijd de uitgaven ook hoog zijn, waaronder de kosten door hoge brandstofprijzen. Eén van de grote toekomstige uitgaven is ook de uitgestelde loonbelasting die in de coronatijd niet is betaald, dit gaat de komende jaren om 1,4 miljard. In het vierde kwartaal is de productie afgeschaald, dit heeft geleid tot noodzakelijke rust en stabiliteit in de operatie. Financieel gezien was het vierde kwartaal van 2022 een stuk minder winstgevend dan de eerste drie kwartalen. Goed nieuws is dat de directie verwacht de staatssteun in april te kunnen stoppen, door via dezelfde banken een lening af te sluiten zonder dat de staat garant staat.

Operationele zorgen

2022 was voor veel KLM-ers een operationeel zwaar. Uit de passagierswaarderingscijfers bleek duidelijk dat cabinepersoneel het best werd gewaardeerd. Een mooi compliment voor onze inzet tijdens het operationeel onrustige jaar! Er is in 2022 fors minder gevlogen dan verwacht. Ook voor het huidige jaar is de capaciteit op Schiphol nog niet op het oude niveau en zijn er zorgen over hoeveel KLM kan gaan vliegen. Er werd aangegeven door de directie dat er bij het grondpersoneel, specifiek bij platform/bagage en technische dienst, zorgen zijn over het aantal werknemers.

Cabineoverleg

In het maandelijkse cabineoverleg worden vele zaken besproken, dit keer hebben we veel tijd besteed aan lopende dossiers uit het cao-protocol 2019-2022. In de coronatijd zijn deze dossiers blijven liggen. Nu werken we er hard aan om zaken af te ronden, voordat we nieuwe cao-onderhandelingen ingaan. Dit betreft onder andere het promotiebeleid, waar vorm aan wordt gegeven op een manier waarbij file en functioneren meetellen, een grote wens van onze leden. We zijn ook met KLM in overleg over de flexibilisering van JV-dagen, waarbij onze insteek is dat werknemers vrijwillig andere opties moeten krijgen om hun vakantie in te delen. Een ander onderwerp is behoud van het rooster in week 3 en 4 bij ziekte, we verwachten op korte termijn een pilot te kunnen starten. Tot slot zijn tijdens een intensieve projectweek de daadwerkelijke afmeldtijden van crew in kaart gebracht. Voor ons is duidelijk dat het huidige half uur afmelden niet voldoet, we willen met KLM in overleg over procesverbeteringen en stellen ook het half uur ter discussie.

Misverstand CA-salarissen

Het misverstand waarover wij veel vragen krijgen is dat collega’s die in 2022 zijn ingestroomd een hoger salaris zouden krijgen dan collega’s die tussen 2014 en 2020 zijn gaan vliegen. Dit klopt niet. Hierbij de feiten op een rijtje; in 2014 wilde KLM in alle domeinen fors besparen, de collega’s die destijds in dienst waren herinneren zich vast dat KLM wilde besparen door alle Europa vluchten door KLC te laten uitvoeren. Onder druk van besparingen is destijds in de cao een derde loongebouw toegevoegd met een besparing door meer tredestappen, getekend door VNC, UNC (Unie) en FNV Cabine. De cao kent nu drie loongebouwen; werknemers in dienst in 1976 (bijlage 2a), werknemers in dienst voor 28 augustus 2014 (bijlage 2b) en werknemers in dienst vanaf 28 augustus 2014 (bijlage 2c). De salarissen nu zijn een stuk hoger dan in 2014, omdat er flinke loonsverhogingen zijn afgesproken die door minimumbedragen vooral hebben geleid tot hogere salarissen voor CA’s. In de salaristabel is te zien dat nieuwe CA's op de eerste trede van de schaal starten, terwijl collega’s langer in dienst in hogere tredes zitten. Met KLM is op verzoek van FNV Cabine tijdens de laatste cao-onderhandeling afgesproken dat het loongebouw 2014 wordt geëvalueerd, omdat wij hier veel klachten over krijgen.  

Lange termijn thema’s

Deze week is in de ochtend voor het cabineoverleg door KLM en de cabinebonden een eerste start gemaakt om te spreken over lange termijn thema’s. De insteek van FNV Cabine hangt zoals altijd af van de wens van onze leden. Wij vragen daarom alle leden om deel te nemen aan de enquete over lange termijn thema’s. De voorstellen op het gebied van kostenneutrale modernisering WRR, tewerkstelling, deeltijdvarianten en alle suggesties die veel draagvlak hebben onder onze leden, zullen door ons ingebracht worden in het volgende overleg over lange termijn thema’s. Tijdens dit eerste overleg hebben we stilgestaan bij de voorstellen die eerder door onze leden zijn gedaan en die zodoende zijn uitgewerkt in de FNV Cabine enquete.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!