Skip to main content

FNV Cabine en KLM vakbonden doen oproep aan de Europese Commissie

Vandaag, 28 maart, hebben FNV Cabine en VNC namens het cabinepersoneel, VNV namens de vliegers en de grondvakbonden VKP, NLVT en de Unie informeel gesproken met dhr. Hololei, Directeur-generaal Mobiliteit en Vervoer bij de Europese Commissie. Dit gesprek vond plaats in Brussel in aanwezigheid van een hooggeplaatste ambtenaar die zich bezighoudt met de Luchtvaart. Dit gesprek vond plaats op initiatief van de vakbonden, omdat wij zorgen hebben over de wijze waarop de Nederlandse overheid heeft besloten tot krimp van de Luchtvaart naar 440.000 vliegbewegingen op Schiphol.

Zorgvuldig proces

In Europa zijn er duidelijke regels voor nationale overheden wanneer zij geluidsgerelateerde beperkingen voor luchthavens invoeren. Eén van deze regels is dat alle belanghebbenden worden gehoord. Als vakbonden ondersteunen wij een meer duurzame en stillere Luchtvaart. Er zijn vele ontwikkelingen die hier nu en in de toekomst aan bij zullen dragen. In Brussel hebben wij toegelicht dat we zorgen hebben over de wijze waarop het besluit tot krimp is genomen. De directe en indirecte effecten op werkgelegenheid, de gevolgen voor de connectiviteit van Nederland en de mogelijkheid voor de Nederlandse Luchtvaart om concurrerend te zijn in een wereld vol ultra lowcost, zijn wat ons betreft onvoldoende meegewogen.

Oproep aan de EC

Wij hebben de Europese Commissie opgeroepen om op basis van de huidige situatie een negatief advies te geven aan de Nederlandse overheid over het krimpbesluit. Een dergelijk besluit kan wat ons betreft pas worden genomen als het verlies aan banen meegewogen wordt, als alternatieven om tot minder uitstoot en minder geluid te komen overwogen zijn en als stappen die nu al worden gezet door luchtvaartmaatschappijen om geluidshinder tegen te gaan ook meewegen. De vakbonden zullen zich gezamenlijk blijven inzetten voor de borging van een zorgvuldig proces. Botweg vluchten verminderen is wat ons betreft niet de beste en ook niet de meest doeltreffende wijze om te komen tot een duurzamere luchtvaart die aandacht heeft voor haar omgeving.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!