Skip to main content

Cabineoverleg 30 maart

De reguliere gespreksonderwerpen van het maandelijks cabineoverleg zijn in de maand maart gecombineerd met de invulling van de afspraak uit de cao 2022-2023 over lange termijn thema’s. In deze nieuwsbrief lees je meer over de winstdeling 2022, het herstel van uitvoeringsfouten en de lange termijn thema’s.

Winstdeling 2022

Normaal gesproken wordt in april de winstdeling uitbetaald en in mei het vakantiegeld. KLM heeft, zoals eerder met jullie gedeeld, het verzoek gedaan om de winstdeling 2022 in mei in plaats van in april uit te betalen. Zij wil het vakantiegeld juist eerder uitbetalen, in april in plaats van in mei. Wij hebben KLM laten weten dat dit voor ons akkoord is, mits de verschuiving voor alle KLM-ers in alle domeinen geldt, dus voor Cabine, Grond en Cockpit. KLM heeft ons laten weten dat nog niet alle vakbonden hebben gereageerd, hierdoor is er nog geen besluit genomen.

Herstel van uitvoeringsfouten

KLM is een grote organisatie waar soms fouten worden gemaakt. Recent is gebleken dat bij werknemers die (fulltime) ouderschapsverlof hebben genoten, de jaarlijkse salarisstap onterecht is uitgesteld. Deze stap mag alleen bij bepaalde vormen van non-actief worden uitgesteld en niet bij ouderschapsverlof. Ook blijkt dat er mogelijk reeds toegekend meerwerk onterecht is teruggedraaid in het verleden. KLM gaat beide zaken uiteraard corrigeren. KLM is op beide dossiers aan het uitzoeken wie het betreft en hoe dit het beste gecorrigeerd kan worden. Wanneer alles ingericht is, zal KLM een oproep plaatsen en kunnen werknemers die benadeeld zijn zich melden. Wij hebben ook aangegeven dat de salarissen op een aantal contracten van HID-ers (her in dienst treders) naar onze mening niet correct zijn. KLM heeft bevestigd dat onze lezing klopt; HID-ers krijgen in hun derde ervaringsjaar, zoals eerder afgesproken, ook de derde salaristrede. Of de aangeboden contracten wel of niet juridisch kloppend zijn, wordt nu door KLM uitgezocht.

Lange termijn thema’s

In de cao 2022-2023 is afgesproken dat de cabinebonden en KLM in gesprek gaan over lange termijn thema’s. Leden bepalen bij FNV Cabine de insteek aan de overlegtafel, daarom hebben we onlangs een uitgebreide enquete gehouden over lange termijn thema’s. Deze enquete levert ons als onderhandelingsdelegatie inzicht op over waar wél en waar juist níet over te spreken valt. Ook wordt duidelijk hoeveel draagvlak voorstellen hebben die eerder door leden zijn ingediend. De enquete is goed ingevuld en veel van onze leden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om open antwoorden in te vullen. We zijn de laatste hand aan het leggen aan het inventariseren en ordenen van deze open antwoorden en we zullen de uitkomsten van de enquete in één van onze volgende nieuwsbrieven presenteren. Tijdens de bijeenkomst met KLM hebben we de eerste inzichten gedeeld, met het voorbehoud dat de totale analyse nog niet is afgerond.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!