Skip to main content

Cabineoverleg 19 april

Het cabineoverleg van april startte met het heugelijke feit dat KLM de kredietfaciliteit van de overheid heeft stopgezet en deze vervangen heeft door een lening bij diverse banken. Na alle onrust op arbeidsvoorwaardelijk gebied in de coronaperiode, is dit het einde van een tijdperk. Dit betekent ook dat alle werknemers in mei 20% van de totaal geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage terug zullen krijgen, zoals tussen de vakbonden en KLM overeen is gekomen.

Rooster week 3-4 bij ziekte
FNV Cabine heeft al lang instandhouding van het rooster bij ziekte hoog op de agenda staan. Na veelvuldig en constructief overleg hierover met KLM, zal er in mei een pilot worden gestart. De insteek hierbij is dat bij een kortdurende ziekmelding het rooster van week 3-4 in stand blijft. KLM gaat de details hierover delen via de gebruikelijke kanalen. Als blijkt dat deze afspraak in de praktijk voor alle partijen werkt, dan wordt dit definitief ingevoerd.

Duurzaam mobiliteitsbeleid
In het cao-resultaat is op verzoek van KLM opgenomen dat er in de toekomst voor alle KLM-ers een nieuw beleid komt op het gebied van reizen. Het gaat voor cabinepersoneel over woon-werk verkeer. KLM is gestart met een onderzoek waarbij het uitgangspunt is dat het KLM beleid duurzaam reizen stimuleert. Vanuit FNV Cabine hebben we aangegeven dat cabinepersoneel in veel gevallen niet met het openbaar vervoer of de fiets kan reizen, in verband met de aan- en afmeldtijden en/of het meenemen van een koffer. Ook hebben we aangegeven dat er een gebruiksvriendelijke uitvoering zou moeten komen. Het liefst zodat werknemers die altijd met de auto of altijd met het OV reizen, hier geen werk aan hebben. Als KLM wijzigingen in de cao zou willen op het gebied van de vergoeding woon-werkverkeer, dan kan dat pas na instemming van de vakbonden.

Toegewezen meerwerk en ziekte
Naar aanleiding van besprekingen tijdens het cabineoverleg is vastgesteld dat, wettelijk gezien, toegewezen meerwerk niet kan worden teruggedraaid vanwege arbeidsongeschiktheid op de ingangsdatum. In het verleden heeft KLM dit wel gedaan. KLM heeft gisteren gecommuniceerd dat iedereen die dit heeft meegemaakt zich kan melden bij zijn of haar MCC. Als blijkt dat meerwerk inderdaad onterecht is teruggedraaid, zal KLM dit corrigeren. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het artikel hierover op de NewsApp.

Arbeidsvoorwaardelijke omgangsvormen
Eerder deze maand is er door alle acht de vakbonden en KLM onder externe begeleiding stilgestaan bij de arbeidsvoorwaardelijke omgangsvormen. Dit gaat over de relatie tussen het bedrijf en de vakbonden en natuurlijk de relatie met werknemers. Voor alle partijen was dit het moment om frustraties te delen over bijvoorbeeld het onderhandelingsproces in de coronaperiode en de destijds gemaakte afspraken over de IPB-faciliteit. Dit leidde tot begrip voor alle standpunten. De constructieve gesprekken hebben de weg vrijgemaakt om samen weer vooruit te kijken en ook het vertrouwen over de toekomstige samenwerking uit te spreken. Nu de kou uit de lucht is, is de weg vrij om met inhoudelijke cao-onderhandelingen te starten.  

Redactie FNV Cabine
Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!