Skip to main content

Nieuwe pensioenregeling in 2023

Sinds het pensioenakkoord in 2019 wordt er in Den Haag gewerkt aan een nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd en ligt de wet voor bij de Eerste Kamer. In 2023 worden er naar verwachting tussen KLM en de cabinebonden afspraken gemaakt over onze pensioenregeling. De beoogde ingangsdatum voor de nieuwe regeling is 2026. De leden van FNV Cabine stemmen over de nieuwe pensioenregeling en daarom vertellen we je in deze nieuwsbrief wat je dit jaar kunt verwachten.

Wat verandert er niet?

Het pensioen blijft ondergebracht in het cabine pensioenfonds, met een bestuur bestaande uit deskundigen en vertegenwoordigers van werknemers en werkgever. Het pensioenfonds zal net zoals nu het totaal aan pensioengeld blijven beleggen. Wel gaat de pensioenregeling veranderen, omdat deze niet meer voldoet aan de nieuwe wet.

Waarom verandert de pensioenwet?

In de huidige pensioenwet hangt de waarde van pensioengeld af van de hoogte van de rente. Door de lage rente moesten pensioenfondsen hoge buffers aanhouden. Hoewel het vermogen van pensioenfondsen veel is gegroeid, werden de pensioenen jarenlang niet verhoogd. Er komt een ander type pensioen dat minder afhankelijk is van de rente en waarbij pensioenen sneller kunnen worden verhoogd. In plaats van een uitkeringsovereenkomst met een belofte over jouw toekomstige pensioenuitkering, wordt de pensioenregeling een premieregeling. Jouw premie komt in een persoonlijk pensioenvermogen, waar het fonds beleggingsopbrengsten aan toevoegt. Het pensioenfonds belegt net zoals nu al het pensioengeld om risico’s te spreiden. Beleggen gebeurt leeftijdsafhankelijk, want jongeren kunnen meer risico lopen zolang ze nog geen pensioenuitkering hebben, maar voor gepensioneerden is juist minder risico belangrijk voor een stabiele uitkering. Dit levert de hoogste pensioenuitkering op. Door de nieuwe pensioenwet wordt beter inzichtelijk hoeveel pensioenvermogen je als individu hebt, dit is transparanter dan de huidige situatie.

Enquête over pensioen

FNV Cabine staat voor solidariteit en samen risico’s delen, zodat het pensioen zoveel mogelijk stabiel is en er geen pech- of gelukgeneraties komen. Natuurlijk streven we naar de hoogst mogelijke pensioenuitkering. Bij de vormgeving van de nieuwe regeling moeten er veel besluiten worden genomen, waarbij wij aan de wens van onze leden tegemoet komen. We zullen over een aantal weken een enquête openstellen met verschillende vragen over pensioen, zodat wij weten wat jij belangrijk vindt. De uitkomsten geven inzicht in de wensen per leeftijdscategorieën en worden door ons ingebracht bij het overleg over de nieuwe pensioenregeling.

Stemming pensioenregeling

Naar verwachting wordt het overleg over de nieuwe pensioenregeling in de herfst afgerond. Dat betekent dat alle leden van FNV Cabine waarschijnlijk dan kunnen stemmen over de pensioenregeling. Natuurlijk zullen wij, zoals altijd, ook webinars en bijeenkomsten organiseren om iedereen te informeren over de nieuwe pensioenregeling. De pensioenregeling geldt niet alleen voor werkenden, maar ook voor oud-collega’s die pensioen bij KLM hebben opgebouwd of al pensioen ontvangen via KLM. Ook de gepensioneerde FNV leden die pensioen ontvangen via het cabinefonds worden gevraagd om deel te nemen aan de stemming.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!