Skip to main content

Loongebouw 2014, financiële afspraken en cao-overleg

We krijgen op de online Helpdesk van FNV Cabine veel vragen over het loongebouw 2014. In deze nieuwsbrief brengen wij onze videoclip over dit onderwerp onder de aandacht, het doel hiervan is het geven van achtergrondinformatie. Ook gaan we nader in op de gedeeltelijke teruggave van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, die deze maand zal plaatsvinden. Tot slot geven we je meer informatie over de volgende fase van het voorbereidende cao-overleg die vandaag is gestart.

Loongebouw 2014

Verdienen collega’s die vorig jaar in dienst zijn gekomen meer dan Cabin Attendants die de jaren daarvoor zijn ingestroomd? Nee, dit is niet zo. Verdienen sommige Pursers minder dan Cabin Attendants? Ja, dit kan tijdelijk voorkomen. FNV Cabine vakbondsbestuurder Birte Nelen geeft je alle achtergrondinformatie over de drie verschillende loongebouwen die in onze cao staan in deze clip. Heb je naar aanleiding van deze clip nog vragen? Neem dan vooral deel aan een van onze webinars en stel je vragen!

Eenmalige uitkering mei

De laatste jaren zijn zware jaren geweest voor KLM en voor alle KLM-ers. In het cao-protocol 2022-2023 hebben we daarom een blijk van waardering afgesproken. Dit houdt in dat alle werknemers die in dienst waren tijdens de periode van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, een eenmalige uitkering ontvangen van 20% van de daadwerkelijk individueel geleverde bijdrage. Iedereen heeft de loonsverhogingen van twee keer 2,5% later ontvangen, over hetgeen wat toen is gemist krijg je 20% terug. Voor de collega’s met een destijds hogere bijdrage, geldt dat zij ook 20% van het overige geleverde terugkrijgen. Dit gaat over de (deels) ingeleverde winstdeling 2019, DI-budget 2020 en 2021 en/of eindejaarsuitkering 2020 en 2021. Iedereen die uit dienst is gegaan de afgelopen periode, bijvoorbeeld bij pensionering, heeft de eenmalige uitkering bij de eindafrekening al ontvangen. Collega’s die op eigen verzoek of via een vaststellingsovereenkomst of de VVR uit dienst zijn gegaan, ontvangen geen eenmalige uitkering.

Cao-overleg 2023

Vandaag en morgen, 15 en 16 mei, is de volgende fase van het voorbereidende cao-overleg. Op deze dagen zal KLM haar toekomstvisie presenteren, dit is waardevolle informatie voor de inhoudelijke cao-onderhandelingen. Na dit gesprek over de toekomst, start het inhoudelijke overleg. Voorafgaand aan dit inhoudelijke overleg wordt de concept cao-inzet 2023 via een ledenraadpleging aan jullie voorgelegd, gezamenlijk met de uitkomst van onze lange termijn enquête. Als we gezamenlijk met onze leden een definitieve cao-inzet hebben bepaald, starten naar verwachting in juni de inhoudelijke cao-onderhandelingen. Via onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van het verloop en zal het stemformulier voor de ledenraadpleging over de cao-inzet worden gedeeld.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!