Skip to main content

Cabineoverleg 25 augustus en status cao-overleg

Naast de cao-onderhandelingen die woensdag 30 augustus en vrijdag 1 september zijn gepland, vond 25 augustus ook cabineoverleg plaats op het KLM hoofdkantoor. In deze nieuwsbrief informeren we jullie over de onderwerpen die tijdens het cabineoverleg zijn besproken en over de status van het cao-overleg.

Planningsstand

Goed nieuws; dit winterseizoen zal KLM naar verwachting meer vliegen dan het afgelopen winter- en het huidige zomerseizoen. Dit betekent dat er ook weer volop instroom plaats zal vinden in het najaar. Voor 84 KLC collega’s zal de lang verwachte doorstroom naar KLM plaatsvinden. Ook zullen, naast de 27 nieuwe collega’s die eerder dit jaar zijn opgeleid, nog eens 98 nieuwe CA’s ons korps komen versterken. Op dit moment is er geen zicht op doorstroming naar tweebander of promotie naar (Senior) Purser.

Afmeldtijd

Cao-partijen hebben gezamenlijk geconstateerd dat de afmeldtijd van 30 minuten niet representatief is. We hebben afgesproken te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn. Er is een kleinschalig onderzoek geweest waarbij 15 vluchten zijn gemonitord. De conclusie die wij hieruit trekken is dat het afmelden in 30 minuten niet haalbaar is. We willen een realistische afmeldtijd afspreken, daarom worden er de komende tijd 100 vluchten gemonitord. Hieruit moet blijken hoe lang de afmeldtijd in de praktijk is. De vastgestelde definitie van afmeldtijd is de periode tussen het vliegtuig on-blocks en de crew aankomst in de goodbye area op het BMC.

Airbus A330

In de cao-inzet van FNV Cabine is het voorstel opgenomen dat naast éénbanders, ook alle andere functies de optie krijgen om vrijwillig de A330 aan te vragen. Daarnaast bevat ons cao-voorstel ook de mogelijkheid om dit type in te leveren wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. De cao-inzet is van juni dit jaar, inmiddels is duidelijk dat de A330 langer en meer zal worden ingezet. KLM heeft daarom een uitvraag gedaan onder tweebanders, Pursers en Senior Pursers. Er zijn 300 collega’s die zich hebben aangemeld voor de A330, zij zullen allen worden opgeleid. Helaas ontstaat hierdoor nog geen overschot en is het op dit moment niet mogelijk om dit type in te leveren. We hebben KLM vandaag wederom verzocht om bij een toekomstig overschot, het inleveren wel mogelijk te maken. Het goede nieuws is dat straks de A330 productie verdeeld kan worden onder meer collega’s, waardoor er meer balans komt in de roosters.

Cao-overleg

Het cao-overleg bevindt zich in een spannende fase. Volgende week staan er twee onderhandelingsdagen in de agenda om te spreken over de cabine cao. Het streven is altijd om aan de cao-tafel een goede cao af te spreken. Volgende week zal duidelijk worden of KLM hiertoe bereid is. Uiteraard informeren we jullie over de voortgang.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!