Skip to main content

Na zes maanden cao-akkoord nog niet in zicht

Op woensdag 30 augustus hebben we opnieuw onderhandeld met KLM over de cao voor KLM cabinepersoneel. Het is inmiddels zes maanden na het aflopen van de cao en een akkoord lijkt helaas nog ver weg. Ook na het overleg van vandaag ligt het loonbod van KLM nog te ver af van onze inzet. Tijdens vorige onderhandelingen heeft KLM aangegeven het loon te willen verhogen, maar daar besparingen op de WRR en het inleveren van vrije dagen voor terug te willen. Dit is voor FNV Cabine onbespreekbaar en dat hebben we KLM duidelijk gemaakt. 

Loonbod

KLM wil een cao voor 24 maanden afspreken die ingaat per 2 maart 2023. Na lang onderhandelen heeft KLM een loonbod gedaan van 6% in oktober 2023 en 3% in juli 2024. Per 1 januari 2025 kunnen de lonen in de ogen van KLM maximaal 2% worden verhoogd, afhankelijk van de inflatie. Als de inflatie lager is dan 3%, is er geen loonsverhoging. Bij een inflatie van 5% of hoger, zal de loonsverhoging maximaal 2% zijn.

FNV Cabine heeft ingezet op een cao met een looptijd van 22 maanden. We willen in de cao de structurele Automatische Prijs Compensatie vastleggen, waardoor de lonen altijd minimaal meestijgen met de inflatie. KLM wijst de Automatische Prijs Compensatie af. Voor 2023 is onze inzet op basis van de inflatie van het jaar ervoor 12%. 

Het loonbod van KLM ligt ver af van onze inzet. Hiermee blijven we ver achter bij de loonsverhogingen die op dit moment bij andere bedrijven in cao’s worden afgesproken. Voor FNV Cabine is koopkrachtbehoud belangrijk, vooral voor werknemers die het meest merken van de blijvend hoge inflatie.

WRR

In het cao-akkoord komen geen grote WRR veranderingen en na stevig onderhandelen ook geen WRR verslechteringen, dat is inmiddels duidelijk. Wel verwachten we nog een aantal voorstellen uit onze cao-inzet te kunnen afspreken, zoals een verbetering van het systeem voor het toekennen van aangevraagde reserves en meer mogelijkheden om vrije dagen aan te vragen buiten het JV. In onze cao-inzet staat ook het voorstel dat bij invulling van een reserveblok bij een vlucht met 3 dagen reisverlof, deze 3 dagen niet langer mogen worden ingekort. KLM wil deze laatste afspraak alleen maken als daar een besparing tegenover komt te staan. 

Sociaal Plan

In de coronatijd is door FNV Cabine een goed Sociaal Plan afgesproken, met als belangrijk onderdeel de vijf jaar terugkeergarantie. Dit houdt in dat werknemers na gedwongen ontslag in een periode van vijf jaar het recht hebben om terug te keren als er vacatures zijn. Terugkeer is met behoud van functie, salaris en senioriteit. Deze afspraak is passend bij het cabinepersoneel, waar senioriteit nog altijd bepalend is voor je carrière. Dit Sociaal Plan verloopt per januari 2025. Het is voor onze leden belangrijk om rust te bieden naar de toekomst toe, daarom willen we dit Sociaal Plan ongewijzigd in de cao opnemen. KLM is hier niet toe bereid.

Beraden

Op 30 augustus bleek dat KLM niet verder wil bewegen op loon. Daarom hebben we samen met VNC  duidelijk gemaakt dat het dan geen zin heeft om de al geplande onderhandeling op vrijdag 1 september te laten doorgaan. We komen in de eindfase van de cabine onderhandelingen. Ook in andere domeinen is er nog geen zicht op cao-akkoorden en loopt de spanning op, daarom hebben we bij KLM aangegeven ons te beraden op de vervolgstappen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!