Skip to main content

KLM beweegt verder aan de cao-tafel

Tijdens het cao-overleg op 28 september zijn er met KLM wederom verdere verbeteringen afgesproken. De eenmalige uitkering op 1 januari 2024 is verhoogd en er is een afspraak gemaakt over compensatie voor langere vluchten op de A330. Op de eerder geboden loonsverhoging per oktober 2023 is door KLM nu niet bewogen. KLM geeft aan dat er ruimte is om verder te onderhandelen over de cao. Dat willen wij ook graag. In deze tijd waarin de luchtvaart en KLM politiek onder vuur liggen, willen wij de gelederen gesloten houden en snel tot een resultaat komen. Op verzoek van VNC is er nog geen nieuwe datum gepland, zij beraden zich op het vervolg.

Insteek FNV Cabine

Na maanden onderhandelen is het nu zaak om in goed overleg te komen tot goede cao-afspraken. Na het grondakkoord, zijn er tijdens de onderhandeling van 20 september grote stappen gezet op de cabinetafel. Afgelopen weekend heeft KLM op hoofdlijnen een akkoord met de vliegers gesloten, wat maakt dat we het loonbod dat er lag opnieuw beoordelen. Op 28 september heeft KLM wederom stappen gezet in de goede richting. Belangrijke voorwaarde voor FNV Cabine om een cao af te sluiten is dat procentueel gezien iedereen minimaal de loonsverhoging ontvangt die in de andere domeinen is afgesproken.

Verbeterde eenmalige uitkering

Gisteren is door KLM een stap gezet door de eenmalige uitkering van 500 euro van tafel te halen en een verbeterd voorstel te doen. KLM is bereid om in januari 2024 een eenmalige uitkering van 2% van het totale      bruto jaarsalaris van 2023 uit te keren. Een stap die echt nodig was en onze loonparagraaf in lijn brengt met het vliegerakkoord op hoofdlijnen. Dit betekent voor de fulltime Senior Purser in de hoogste schaal zo’n 2.000 euro bruto en voor een startende fulltime Cabin Attendant zo’n 700 euro bruto.

Gebalanceerd loonbod

De looptijd van de cao wordt twee jaar. Onderwerp van onderhandeling is de eerste loonsverhoging per 1 september van structureel 135 euro per maand. Dit bedrag zit voor de huidige Senior Pursers met 1,97% (trede 21), 1,93% (trede 22) en 1,89% (trede 23) net onder de 2%. We zien dat er ruimte is bij KLM om hierover door te onderhandelen. De tweede loonsverhoging van oktober is 6% voor iedereen, gevolgd door 3% per juli 2024 en 0 tot 2% per januari 2025 afhankelijk van de inflatie. In dit loonbod wordt één loonsverhoging in een vast bedrag uitgekeerd en twee tot drie andere loonsverhogingen in percentages. In zijn totaliteit worden hierdoor de inkomensverschillen groter, dit effect wordt enigszins gedempt door het vaste bedrag. Deze keuze van KLM onderschrijven we. Door de combinatie van loonsverhogingen zit er een plus in voor de lagere en middeninkomens tot 6.750 euro bruto per maand en blijft er voor de hogere inkomens een goed salarisperspectief. Met het loonbod dat er nu ligt zijn we er nog niet, maar de combinatie van de 135 euro vaste maandelijkse loonsverhoging en de 9% dat mogelijk wordt aangevuld tot 11%, lijken we een goede balans te vinden.

Inhoudelijke afspraken, ook over de A330

We hebben eerder gecommuniceerd dat de eerder voorgestelde verslechtering van de WRR en het verminderen van het aantal vakantiedagen van tafel zijn. Er komen in het cao-resultaat heel wat verbeteringsvoorstellen uit onze cao-inzetbrief te staan. Denk aan een verhoging van de talenbonus, de 80-90-100 regeling deeltijd voorafgaand aan pensioen, een betere mogelijkheid voor aanvragen van losse vrije dagen en het ongewijzigd in de cao opnemen van het Sociaal Plan. Ook is in de onderhandelingen veel gesproken over het ontbreken van de horizontale rustgelegenheid op de A330, nu deze langer in de vloot blijft. Een OCR in alle A330’s inbouwen is technisch gezien niet haalbaar. KLM is bereid om af te spreken dat voor vluchten die langer zijn dan 8 uur, werknemers vanwege de zwaarte van deze vlucht gecompenseerd krijgen. In dat geval komt er 0,5 KL en 0,5 CL op de teller, tenzij in de omloop al een extra dag is toegevoegd. 

Geen nieuwe overlegdatum

We lijken de balans te vinden in de loonsverhogingen en ook de inhoudelijke cao-afspraken krijgen steeds meer vorm. KLM geeft verder aan dat er nog onderhandelingsruimte is om te spreken over onder andere de loonsverhoging per september dit jaar. Voor FNV Cabine is dit aanleiding om zo snel mogelijk verder te onderhandelen.  We willen binnen KLM de rust bewaren, zodat we ons allemaal kunnen richten op de buitenwereld waar ook grote uitdagingen liggen. VNC heeft aangegeven nog geen nieuwe datum te willen plannen en in beraad te zijn over het vervolg. Wanneer er nieuw overleg is gepland, brengen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!