Skip to main content

FNV Cabine wil verder met overleg

FNV Cabine wil graag het cao overleg hervatten. Op social media en aan boord merken we dat de onrust over wat er op tafel ligt toeneemt. Vanuit onze achterban merken we dat er juist behoefte is aan rust en duidelijkheid. Ook komt er steeds meer discussie over wat een eerlijke verdeling zou zijn. Tijdens onderhandelingen moeten er altijd keuzes gemaakt worden en probeer je met alle partijen tot een evenwichtig akkoord te komen. In deze nieuwsbrief geven we graag meer achtergrondinformatie over de dilemma’s die voor ons liggen en de afwegingen die we maken.

Wat ligt er precies op tafel
KLM wil voor de cabine een vergelijkbaar bod neerleggen als voor de cockpit- en grondcollega’s.  KLM had als eerste een akkoord bereikt met de grond vakbonden. Hier is per 1 september een loonsverhoging van 135 euro afgesproken, gevolgd door 6% loonsverhoging. Op 1 juli 2024 zal er een loonsverhoging van 3% volgen. Als op 1 januari 2025 blijkt dat de inflatie in 2024 meer is geweest dan 3% zal de loonsverhoging van 1 juli gelijk met deze inflatie worden verhoogd naar maximaal 5%.
Vervolgens is er met de cockpit ook een akkoord op hoofdlijnen gesloten waarin een vergelijkbaar bod is neergelegd. De cockpit kiest echter voor een loonsverhoging alleen in procenten in plaats van een combinatie van euro’s en procenten. De eerste 135 euro is vervangen door 2% loonsverhoging.
Gisteravond is er voor de grond een herzien bod gedaan. Daarin is voor de verhoging van september een bodem van 135 euro geboden. Beide domeinen hebben een voorstel gekregen voor een eenmalige uitkering ter waarde van 2% van het jaarsalaris. Door op andere tafels aanvullende afspraken te maken gaan de domeinen waar al een afspraak lag deze heroverwegen om te bepalen of hetgeen afgesproken is nog evenwichtig is. 

Welke keuzes zijn er te maken
Wij zullen ook voor het cabine domein keuzes moeten maken. KLM heeft in alle domeinen duidelijk laten blijken dat het ondenkbaar is dat er op een van de tafels nog een hoger percentage loonsverhoging komt. Dat betekent dat er bij ons voor de eerste loonsverhoging een keuze gemaakt moet worden voor het vaste bedrag van 135 euro of de 2%. Deze 2% zou een loonsverhoging inhouden van 52 euro voor een beginnend ca oplopend tot 142 euro voor een SP in de hoogste schaal. Het omslagpunt wanneer de 2% beter uit zou pakken is bij een maandsalaris van 6.750 euro per maand. Voor iedereen die daar onder zit is de 135 euro dus voordeliger. Wat ons betreft zou de oplossing kunnen zijn dat voor iedereen het salaris met 135 euro stijgt. De kleine groep met een salaris boven de 6.750 euro voor wie een verhoging van 2% (in plaats van een vast bedrag) maximaal 7 euro meer zou opleveren, zouden wij dat graag aangevuld willen zien. Voor wat betreft de eenmalige lijkt met wat er nu op tafel ligt de 2% van het bruto jaarsalaris voor iedereen in de cabine de beste optie. Mocht op andere tafels het bedrag van 500 euro nog opgehoogd worden dan zou dat wat ons betreft dat ook het minimale moeten zijn voor onze leden.

Wat gebeurt er met de evaluatie van het nieuwe loongebouw
In de vorige cao hebben we al de afspraak gemaakt om het loongebouw van 2014 onder de loep te nemen. Omdat deze afspraak al staat is dat nu geen onderdeel van dit overleg. Zodra we een afspraak hebben over deze cao willen we die gesprekken dan ook zo snel als mogelijk voortzetten. Daarbij zullen we ook kritisch kijken naar de akkoorden die nu gesloten worden in de andere domeinen.

Wat is nou ‘eerlijk’ 
De laatste weken is er veel gesproken over wat eerlijk zou zijn. Iedereen kijkt daarbij vanuit zijn eigen standpunt en dat is natuurlijk logisch. Ook de discussie over nivelleren komt hierbij om de hoek kijken. Door loonsverhogingen enkel in percentages toe te kennen worden de verschillen in euro’s tussen de inkomens steeds groter. Door met vaste bedragen te werken stijgen de lonen voor iedereen evenveel en blijven de verschillen onderling in euro’s gelijk. Procentueel komen de lonen in dat geval dichter bij elkaar. Door de combinatie toe te passen van de 135 euro en de rest in percentages worden de verschillen tussen de inkomens nog steeds groter maar wordt dit effect wel iets gedempt. 

Heeft iedereen niet evenveel last van de inflatie dan? Deels is dat zo. We hebben allemaal te maken met dezelfde inflatie. Het is alleen zo dat de inflatie het meest zit in de uitgaven die we allemaal moeten doen. Zeg maar de eerste levensbehoeften zoals voedsel, energie, brandstof of kosten voor het OV. Daarnaast stijgen ook niet alle kosten procentueel maar zijn er ook verhogingen die voor iedereen hetzelfde zijn. Denk bijvoorbeeld aan de ziektekostenverzekering en de eigen bijdrage die daarbij hoort en andere verzekeringen. Voor lagere inkomens betekent dit dus een grotere aanslag op hun koopkracht dan voor hogere inkomens. Wat FNV Cabine betreft is het daarom gerechtvaardigd om een deel van de loonsverhoging ook in het vaste bedrag uit te keren. Daarmee wordt niemand benadeeld want iedereen krijgt immers minimaal de 2% die ook in de andere domeinen gegeven wordt. Alleen is het effect voor de lagere inkomens groter dan voor de inkomens boven 6.750 per maand. Uiteindelijk moet iedereen zelf bepalen of dat eerlijk of oneerlijk is. Wij denken dat we hiermee een mooie en evenwichtige loonsverhoging voor alle collega’s kunnen bereiken en roepen alle partijen op om zo spoedig mogelijk het overleg te hervatten.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!