Skip to main content

Cabineoverleg oktober en status cao-onderhandelingen

Op 18 oktober hebben we het maandelijks cabineoverleg op het hoofdkantoor gehad. Naast de vaste agendapunten, zoals de planningsstand, is er ook gesproken over de voortgang van het cao-overleg, evaluatie loongebouw 2014 en andere lopende zaken. In deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van het cabineoverleg en de status van de cao-onderhandelingen.

Cao-overleg ligt nog steeds stil

Het cao-overleg ligt sinds 28 september stil. Voor FNV Cabine is het belangrijk dat we verder onderhandelen. Door de resultaten bij de andere domeinen zien we dat er qua percentages loonsverhoging geen ruimte meer is bij KLM. Wel willen we nog verder spreken over de loonsverhoging per september 2023 en de eenmalige uitkering. De loonsverhoging per september van structureel 135 euro bruto per maand op basis van fulltime, willen we aanvullen voor de collega’s die meer dan 6.750 euro per maand verdienen. Net als bij grond en cockpit, willen we voor hen een aanvulling tot 2%, waardoor de loonsverhoging iets boven de 135 euro uitkomt. Wij willen daarnaast dat de eenmalige uitkering 2% blijft mét, net zoals bij de grond is afgesproken, een minimale eenmalige uitkering van 1.500 euro bruto op basis van fulltime. Voor FNV Cabine was en is het huidige loonbod aanleiding om zo snel mogelijk de onderhandelingen te vervolgen. We hebben KLM ook al meermaals laten weten dat we beschikbaar zijn voor overleg, aangezien onze achterban wacht op duidelijkheid over de cao en de bijbehorende loonsverhogingen. VNC gaf op 28 september aan nog geen nieuwe datum te willen plannen en in beraad te zijn over het vervolg. Gisteren gaf VNC aan pas in de loop van volgende week uitkomst van dit beraad te geven. Tot die tijd liggen de cao-onderhandelingen helaas stil.

Cao-overleg: wat ligt er nu op tafel

Er ligt nu voor de tweejarige cabine cao het volgende bod:

  • een loonsverhoging geldend vanaf september 2023 van 135 euro bruto structureel per maand. Wij willen dit voor de collega’s die meer dan 6.750 euro per maand verdienen aanvullen tot 2%, waardoor voor hen de loonsverhoging iets boven de 135 euro uitkomt;
  • een loonsverhoging van 6% in oktober 2023;
  • een loonsverhoging van 3% in juli 2024;
  • een loonsverhoging van 0 tot 2% per januari 2025 afhankelijk van de inflatie;
  • een eenmalige uitkering in januari 2024 van 2% van het bruto jaarsalaris. Wij willen dit percentage behouden mét een minimale uitkering van 1.500 euro op basis van fulltime.

Evaluatie loongebouw 2014

Na maanden overleg over het loongebouw 2014, is vandaag door KLM een voorstel gedaan. Dit voorstel houdt in dat er slechts een verbetering zou zijn voor CA’s die in de toekomst in dienst gaan treden bij KLM. Wij hebben dit afgewezen, omdat we een verbetering willen zien voor alle collega’s in alle functies in het nieuwe loongebouw. KLM gaf direct terug dat er beperkt financiële ruimte is om het loongebouw te verbeteren. Wij hebben KLM met klem opgeroepen om duidelijkheid te geven aan onze leden in loongebouw 2014 en uitgedaagd om ruimte te zoeken voor een bevredigende uitkomst van de evaluatie. Het volgende cabineoverleg zal moeten blijken of onze boodschap is overgekomen.

Instroom en doorstroom

Naast de 27 nieuwe collega’s die dit jaar zijn ingestroomd, zullen dit jaar 84 KLC-collega’s doorstromen en 98 nieuwe collega’s met de basiscursus starten. Ook zal er nog een basiscursus starten met Koreaanse ACC. In 2023 zijn er 230 WBC-specialisten opgeleid en naar verwachting zijn er minimaal 120 plaatsen in 2024. De rest van dit jaar zijn er geen nieuwe opleidingsplaatsen voor (Senior) Purser, dit jaar zijn 132 Pursers en 47 Senior Pursers opgeleid. KLM gaf aan dat ze qua personeelssterkte ruim in het jasje zit de komende maanden, waardoor er meer mogelijkheden zullen komen voor structureel minderwerk en het opnemen van non-actief.

IPB-tarief Europa

Er is een hoogoplopende discussie gevoerd tussen KLM en de cabinebonden over de afspraak om het IPB-tarief op alle Europa-vluchten structureel te verlagen van het huidige tarief ZED-Medium naar het tarief ZED-Low. In de brief over aanpassing van IPB faciliteiten die KLM november vorig jaar stuurde, staat dat het lagere tarief ingaat zodra KLM dit kan implementeren, maar niet later dan 1 maand nadat de afspraken over XFA definitief zijn gemaakt. In onze ogen is de XFA afspraak definitief, ook nu het nog niet wordt uitgevoerd omdat er geen definitieve XCM afspraak is. Onze oproep aan KLM is helder: kom je afspraken na.

Afmeldtijd en lange termijn thema’s

Verder is tijdens het cabineoverleg gesproken over het onderzoek naar afmeldtijd, zoals in een eerdere cao is overeengekomen. KLM meet op diverse ICA- en Europavluchten hoe lang de afmeldtijd van on blocks tot aankomst op het BMC duurt. Naar aanleiding daarvan gaan we in overleg of de aanmeldtijd nog passend is en hoe het proces kan worden aangepast. Ook is er tijdens het cabineoverleg gesproken over de verschillende lange termijn thema’s, die door FNV Cabine zijn voorgesteld in de cao-inzet 2023. De onderwerpen waar we samen met KLM en VNC onderzoek naar gaan doen, zonder uitkomstverplichting, zijn: duurzame inzetbaarheid, meer en breder carrièreperspectief, werk-privébalans, optimaliseren inzet aan boord en medewerkerstevredenheid vergroot klantbeleving. Het onderzoeken van deze thema’s zal de nodige tijd in beslag nemen, we houden jullie op de hoogte over de voortgang!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!