Skip to main content

FNV Cabine vergroot invloed op Europees niveau

Sinds jaar en dag is FNV Cabine aangesloten bij de ETF, de European Transport Workers’ Federation. ETF is de enige Europese werknemersvertegenwoordiging in de luchtvaart die gesprekspartner is voor de Europese Commissie. Er zijn natuurlijk meer organisaties, maar zij hebben geen directe invloed. Deze week is FNV Cabine bestuurslid Ilse Berghmans verkozen tot lid van de Steering Committee van de ETF Aviation Section. We feliciteren Ilse van harte met deze benoeming!

Wat is de ETF

De European Transport Workers’ Federation (ETF) is een overkoepelende organisatie waarbij alle grote Europese vakbonden actief in de transportsector verenigd zijn. Wij zijn uiteraard deel van de Aviation Section. De ETF is de enige koepelorganisatie die direct in overleg is met EASA en de EU. FNV Cabine, samen met de FNV-besturen bij Transavia, EasyJet en TUI, is de enige Nederlandse cabinevakbond die bij de ETF is aangesloten. De ETF zet zich onder andere in voor bestaanszekerheid voor iedereen die werkzaam is in de luchtvaart en doet aanbevelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, unruly passengers en diversiteit. De Steering Committee waar Ilse in verkozen is, houdt zich bezig met de agendavaststelling binnen de ETF Aviation Section en zodoende ook met de agenda tijdens de onderhandelingen met de Europese Commissie.

Europees beleid zorgt voor eerlijk speelveld

Op dit moment staat de luchtvaart in Nederland onder druk. In politiek Den Haag is het beeld van de luchtvaart in hele korte tijd veranderd. Doelen rondom klimaat en geluidshinder spelen daar een grote rol in. Maatregelen per land bieden daarin niet de oplossing, deze zorgen er hoogstens voor dat passagiers en luchtvaartmaatschappijen uitwijken naar buitenlandse luchthavens. Het is voor FNV Cabine heel belangrijk dat dit soort maatregelen voor alle Europese luchthavens en luchtvaartmaatschappijen gelijktijdig worden ingevoerd.

Kijk op de luchtvaart

Dat er in de luchtvaart zaken moeten veranderen is onontkoombaar. Duurzaamheid is essentieel voor onze sector, dat gaat niet alleen over klimaat maar ook over duurzame arbeidsplaatsen in de luchtvaart. Wij staan voor kwalitatief hoogwaardig werk in de cabine. De luchtvaart is essentieel om ons goede economische klimaat in Nederland te behouden. Dat kan alleen door stiller, zuiniger en schoner te opereren. Dit kunnen we in Nederland niet alleen, daar hebben we de hele Europese sector voor nodig. Met de benoeming van Ilse binnen de ETF rekenen we er op dat we als FNV Cabine hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!